Renginiai
Forumo teatras tarptautinėje konferencijoje "Regioninė jaunimo politika"

Nacionalinė jaunimo reikalų koordinatorių asociacija, bendradarbiaudama su  Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, 2010 m. gegužės    11 d. organizavo tarptautinę konferenciją „Regioninė jaunimo politika. Jaunimo dalyvavimo sprendžiant jaunimui aktualias problemas iššūkiai ir problemos“.

 

Ši konferencija organizuojama įgyvendinant paprojektį „Jaunimo reikalų koordinatorių tinklo stiprinimas dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėse“, kurį remia bendri Norvegijos, Europos Sąjungos ir Lietuvos finansiniai mechanizmai pagal subsidijų schemą ,,Nevyriausybinių organizacijų sektoriaus stiprinimas Lietuvoje“.

 

 Konferencijoje dalyvavavo 500 regioninės jaunimo politikos dalyvių iš visų šalies savivaldybių: jaunimas, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, savivaldybių institucijų atstovai, jaunimo reikalų tarybų nariai, jaunimo reikalų koordinatoriai, formuojančių ir įgyvendinančių jaunimo politiką žinybų atstovai. Konferencijoje taip pat dalyvavo jaunimo reikalų koordinatoriai iš Latvijos Respublikos bei svečiai iš Norvegijos.

 

Konferencijos metu buvo apžvelgta ir įvertinta regioninės jaunimo politikos padėtis, analizuojama esama situacija bei vystymosi tendencijos. Ypatingas dėmesys konferencijoje buvo skiriamas jaunimo dalyvavimo sprendžiant jiems aktualias problemas savivaldybių institucijų darbe.

  

Konferencija vyko š.m. gegužės 11 d. konferencijų centre „Karolina“ (Sausio 13-osios g. 2, Vilnius).

 

Šioje konferencijoje Forumo teatras iškėlė problemą - moterų diskriminacija priimant į darbą. Konferencijos dalyviai aktyviai dalyvavo diskusijoje, keitė vaidinusius aktorius. Pasiūlymus kaip spręsti šią problemą išreiškė ir seimo narys Juozas Olekas, kuris taip pat aktyviai domėjosi ir Forumo teatro metodu. Jaunieji Forumo teatro aktoriai šventė premjerą ir buvo apdovanoti gausiais plojimais. 

 

 

<< Atgal