Renginiai
2009 m veikla

2009 m. Vilniaus Forumo teatras ir jo vadovai kaip visada vykdė daug visuomenei naudingos veiklos:)

„Mes išliekame ištikimi savam uždaviniui-nelikti abejingais blogiui, netolerancijai, diskriminacijai, smurtui, patyčioms ir nuveikti kuo daugiau gerų darbų. Tai mūsų ir misija, ir hobis...”

Dalyvavo įvariuose projektuose, kūrė eiudus, repetavo ir filmavosi rengiamai metodinei medžiagai mokykloms prieš patyčias, vyko į mokyklas ir rodė spektaklius. Kartu su Nacionaliniu socialinės integracijos institutu dalyvavo akcijoje Pabradėje „Visi skirtingi-visi lygūs”. Vykdė socializacijos projektą „Forumo teatras-Jaunimo iniciatyva”.

Vadovė Rimanta Vaičekonytė ir psichologė Eglė Sirvydytė vedė seminarus-mokymus mokytojams, socialiniams darbuotojams, moksleiviams „Forumo teatras ir Socialinės intervencijos” Širvintų rajono švietimo centre ir Druskininkų jaunimo užimtumo centre.

Veliučionių socializacijos centre buvo įgyvendinamas  Tikslinės psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos projektas „SOCIALIAI PRIIMTINO ELGESIO MODELIAVIMAS  FORUMO TEATRO METODO PAGALBA”. Meno terapijos ir Forumo teatro užsiėmimus delinkventiško elgesio paaugliams vedė aktorė Rimanta Vaičekonytė ir dailininkė Danguolė Girčienė.

Kitais metais Forumo teatras jau yra pakviestas vykti su Forumo spektakliais į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto psichologijos katedrą, Rokiškio raj, Južintų  ir Panevėžio raj. Skapiškio vid. mokyklas, Širvintų raj. švietimo centrą, Vilniaus „Sietuvos” mokyklą ir kt. Jeigu norite atvykti į Forumo spektaklius arba pasikviesti pas save, rašykite  rimantav@gmail.com .

<< Atgal