Metodika
Metodinė medžiaga
Labai džiaugiamės, kad visų partnerių nuveiktas darbas neliks pamirštas - jų patirtis įamžinta Metodinėje medžiagoje "Repeticija ieškantiems darbo". Joje rasite daug praktiškų patarimų, pastebėjimų, nuoširdžių pasidalinimų patirtimi taikant teatro metodus darbui su darbo ieškančiųjų grupėmis, pasiūlymų, kuo reikėtų remtis, į ką r...daugiau >>
2015 spalio 27-30 dienos partnerių susitikimas Vilniuje. Pristatymai.
2015 metų spalio 27 - 30 dienomis įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Vilniuje. Jo metu partneriai ne tik mokėsi Forumo teatro bei Troškimų vaivorykštės metodų, bet ir bandė juos pritaikyti darbui su darbo neturinčiais asmenimis ar tais, kuriems gresia iškristi iš darbo rinkos. Siekiant kuo tiksliau įvertinti bedarbių padėtį projekte dalyvauja...daugiau >>
Troškimų vaivorykštė
Troškimų vaivorykštė – Augusto Boalio technika, sukurta jo kelionės po Europą ir darbo joje metais. Nors Pietų Amerikoje jis matė daug socialinės neteisybės ir žmonių patiriamos prievartos, tačiau atvykęs į Europą susidūrė su visai nauja priespaudos rūšimi – vidine priespauda. Kažkuriuo metu gyvenime patyrus patyčias, smurtą, panieką, neadekv...daugiau >>
Išsamiai apie Forumo teatrą
Forumo teatro išradėjas yra brazilas Augustas Boalis. Ši teatro forma nuo kitų skiriasi tuo, kad žiūrovai yra ir aktoriai, vaidinimas nėra baigtinis, jis nuolat kinta pagal žiūrovų siūlymus. Iš čia kilo ir pavadinimas žiūrovas-aktorius (Spect-actor), nes Augustas Boalis teigė, kad Forumo teatro metu niekas negali išlikti pasyviu stebėtoju. Net jeigu r...daugiau >>
<< Atgal