Apie projektą
Projekto pavadinimas: Teatras - sėkmingos integracijos į darbo rinką repeticija
Koordinuojanti institucija
: Viešoji įstaiga Menų ir mokymo namai
Partneriai: 
LT-SOPA (LT-SOPA) - Lietuva
LV-NGO Education innovations transfer centre (LV) - Latvija
EE-NGO Forum Theatre (EE-MTÜ FT) - Estija
IS-The Wonder Theatre (IS-The Wonder Theatre) - Islandija

Projektą remia Nordplus Adult
25% prisideda visi projekto partneriai ir koordinuojanti institucija

Projekto santrauka:

Šiame projekte susitiks dviejų tipų organizacijos iš keturių šalių (Lietuva, Latvija, Estija ir Islandija): tos, kurios turi patirties naudojant teatro metodus ir tos, kurios dirba su socialiai pažeidžiamais darbo neturinčiais žmonėmis. Šiam projektui pasirinkti du teatro metodai: Forumo teatras ir Troškimų vaivorykštė. Forumo teatras skirtas stiprinti socialinius įgūdžius, mokytis tvarkytis su sudėtingomis socialinėmis situacijomis, tvirtai ginti savo poziciją, o kartu išlikti dėmesingiems ir empatiškiems kitiems. Troškimų vaivorykštė skirta pagerinti psichologinius gebėjimus siekti tikslų, formuoti teigiamas nuostatas, pasitikėti savimi. Teatro ir įdarbinimo specialistai kartu kurs metodinę medžiagą, kurioje bus aprašyta, kaip teatro metodai gali padėti darbo neturintiems asmenims vystyti jų socialinius ir asmeninius įgūdžius, reikalingus sėkmingai integruotis į darbo rinką. Dalyviai analizuos bedarbystės situaciją savo šalyse, parinks dešimt svarbiausių temų (pagrindinius sunkumus ir iššūkius, su kuriais susiduria darbo neturintys asmenys), mokysis naudoti teatro metodus savo darbe ir išbandys juos eksperimentiniame darbe su tiksline grupe (socialiai pažeidžiami darbo neturintys asmenys). Numatoma, kad tarp svarbių temų bus savęs pateikimo įgūdžiai, efektyvus bendravimas su darbdaviu ir kt. Koordinatoriai apibendrins partnerių patirtį ir išleis metodinę medžiagą, kuri apims palyginamąją situacijos analizę, teorinį naudojamų metodų pagrindą ir išsamų jų aprašymą, darbo planą, metodus ir pavyzdžius visoms dešimčiai temų. Ši metodika bus pristatyta baigiamojoje konferencijoje Vilniuje, Lietuvoje. Į ją susirinks švietimo, įdarbinimo, socialinio darbo specialistai ir potencialūs darbdaviai. 
 
Projekto veiklos:
 
2015 08  - projekto pradžia. 

2015 10 27-30 - pirmasis dalyvių susitikimas Vilniuje. Dalyviai atvyks į Vilnių spalio 27 dieną. Darbas prasidės spalio 28 ryte. Pirmąją dieną dalyviai prisistatys, koordinatoriai pristatys projektą, remiančią programą, pagrindinius uždavinius ir tikslus. Partneriai pristatys situacijos analizę kiekvienoje šalyje. Su tarpininko pagalba bus atrinkta dešimt pagrindinių temų, svarbių visiems partneriams. Šios temos bus aptartos, rasti pagrindiniai iššūkiai, kiekvienos šalies atstovas pasidalins, kodėl ši tema svarbi jų šalyje ir kokius žino jos sprendimo būdus savo valstybėje. Antrąją dieną teatro įstaigos ("Menų ir mokymo namai", Lietuva ir "Forum theatre", Estija) inicijuos teatro metodų mokymus, kurių metu dalyviai patys dirbs atrinktomis temomis. Jie išbandys metodus, sužinos apie jų teorinį pagrindą, taikys praktiškai ir patirs, ką tai reiškia būti dalyviu tokio pobūdžio veikloje. Taigi, jie turės galimybę pabūti savo klientų vaidmenyje. Teatro metodų mokymuisi bus skirtos aštuonios valandos. Galiausiai, trečią dieną dalyviai aptars ateities veiklas, būsimą bendradarbiavimą, planus, užduotis, pasidalins atsakomybėmis, užduos rūpimus klausimus apie metodus, temas ir kitus jiems rūpimus dalykus bei tą pačią dieną išvyks namo. 

2015 11 01 - 2015 11 20 koordinuojanti institucija (VšĮ "Menų ir mokymo namai", Lietuva) parengs gaires eksperimentiniam darbui naudojant teatro metodus. 

2015 12 01 - 2016 05 30 - kiekviena projekte dalyvaujanti įstaiga savo šalyje surengs dešimt susitikimų su tiksline grupe. Kiekvienas susitikimas bus skirtas kiekvienai parinktai temai ir truks tris - keturias valandas. Grupė susidarys iš 15 - 20 socialiai pažeidžiamų, bedarbių asmenų. Po kiekvieno susitikimo partneriai atsiųs atgalinį ryšį (užpildytą klausimyną ir savo pastabas, klausimus, iššūkius, pavyzdžius) koordinuojančiai institucijai. 

2016 06 01 - 2016 10 31 - metodinės medžiagos parengimas ir leidyba, jos vertimas į visų dalyvių kalbas (bei papildomai į anglų kalbą). Šioje medžiagoje bus aprašyta kiekviena iš pasirinktų dešimties temų, pristatomi pagrindiniai klausimai ir esminė informacija, siūlomi tinkantys metodai, žaidimai, pratimai. Ji bus tiek išleista (50 kopijų kiekvienai dalyvaujančiai įstaigai), tiek ir laisvai prieinama internete, kiekvienos dalyvaujančios įstaigos tinklapyje. Tai bus praktiška, lengvai suprantama metodinė medžiaga įdarbinimo, švietimo ar socialinio darbo specialistams. Ją bus galima naudoti sistemingai, dirbti su visomis pristatytomis temomis, bet lygiai taip pat bus galima pasirinkti tik tas temas, kurios specialistams atrodys svarbios - visa reikiama informacija darbui su grupe pasirinkta tema bus pateikta tos temos aprašyme. Metodinę medžiagą sudarys 50 puslapių. 

2016 11 01 - 2016 11 20 pasiruošimas tarptautinei konferencijai.

2016 11 23 - 25. Tarptautinė konferencija Vilniuje. Kiekvienos dalyvaujančios įstaigos atstovai atvyks į Vilnių lapkričio 23 dieną. Lapkričio 24 dieną bus organizuojama baigiamoji konferencija. Numatoma, kad ji truks 4 - 5 valandas, dalyvaus apie 150 žmonių - švietimo, įdarbinimo, socialinio darbo specialistai, potencialūs darbdaviai ir kiti asmenys, kuriems ši informacija gali būti naudinga. Dalyviai iš kiekvienos šalies dalinsis išmoktomis pamokomis, savo pastebėjimais, patarimais kitiems specialistams. Bus pristatyta išleista metodinė medžiaga ir nemokamai dalinama konferencijos dalyviams. Taip pat bus organizuojamos praktinės veiklos, kurių metu dalyviai pamatys, kaip veikia metodai, publika turės galimybę pati juos išbandyti. Po konferencijos projekto dalyviai susitiks bendram aptarimui, kurio metu diskutuos apie projektą ir jo tęstinumo galimybes, bendradarbiavimą ateityje, stabilaus tinklo sukūrimą. Partneriai iš Vilniaus išvyks lapkričio 25 dieną. 

2016 11 25 - 2016 12 15 - dokumentų galutinei ataskaitai rengimas

2015 08 15 - 2016 12 15 - projekto sklaida

 
<< Atgal