Metodika
Baigiamasis projekto "Piliečio kelias" renginys: dalomoji medžiaga
2014 rugsėjo 30 - spalio 3 d. Vilniuje vyko tarptautinė baigiamoji projekto "Piliečio kelias" konferencija. Pateikiame konferencijos dalomąją medžiagą.  Lietuvių kalba: dalomoji_LT.pdf Anglų kalba: dalomoji_ENG.pdf Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams With the Support of the Europe for Citizens Programme of the Eu...daugiau >>
Prezentacija "Lygybės" tema
Vilniaus Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto studento Maksimo Kozlinerio parengta prezentacija trečiai konferencijai - ir paskutinei! - mokyklose "Lygybės" tema. Kviečiame remtis, naudotis, pagal poreikius modifikuoti LYGYB%C4%96(1).ppt Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams With the Support of the Europe ...daugiau >>
Kauno Milikonių vidurinės mokyklos mokytojos Polinos Žemaitienės pranešimas "Lygybės" tema
2014 metų vasario 6 dieną Kauno Milikonių vidurinėje mokykloje įvyko "Piliečio kelio" projekto renginys "Supraskime pasaulį, kuriame gyvename", skirtas Lygybės temai. Mokyklos etikos mokytoja Polina Žemaitienė parengė labai įdomų ir jaunimui patrauklų pranešimą Lygybės tema. Džiaugiamės, kad mokytoja sutiko šiuo pranešimu pasidal...daugiau >>
Vecsaules pamatskola, Latvija: parengti papildomi pristatymai Laisvių tema
Vecsaules mokyklos Latvijoje mokytoja Inga Kursiša antrojoje interaktyviome mini-konferencijoje ne tik pasinaudojo "Menų ir mokymo namų" parengta prezentacija apie Laisves, bet ir parengė dar kelis pristatymus, kuriuose atsispindi moksleivių ir mokinių mintys. Labai kviečiame susipažinti, o gal net ir pasinaudoti - pačiais pristatymais ar jų idėja! ...daugiau >>
Prezentacija "Laisvių" tema
Čia rasite Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto vientisųjų magistrantūros studijų studento Maksimo Kozlinerio parengtą prezentaciją "Laisvių" tema. Prezentacijoje paaiškinamos svarbios sąvokos, "Laisvių" apibrėžimas Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, jų svarba kasdieniame gyvenime. Kviečiame remtis šia ...daugiau >>
Prezentacija "Orumo" tema
Čia rasite Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto vientisųjų magistrantūros studijų studento Maksimo Kozlinerio parengtą prezentaciją "Orumo" tema. Ji buvo pristatyta Kauno Milikonių vidurinėje mokykloje interaktyvios mini-konferencijos metu. Prezentacijoje supažindinama su "Orumo" sąvoka ir ją reglamentuojančiais Lietuv...daugiau >>
Lankstinukai 4-iomis kalbomis apie A. Boal ir Žmogaus teises (projektas "Piliečio kelias")
Viešoji įstaiga "Menų ir mokymo namai", vykdydama    Eurupos Sąjungos programos "Europa piliečiams" finansuojamą projektą "Piliečio kelias" parengė ir išleido lankstinukus, kuriuose atsispindi kaip Augusto Boal idėjos atitinka šiuo metu Europos Sąjungoje apibrėžiamas pagrindines Žmogaus teises.    Lie Lietuvių kalba: La...daugiau >>
Asta Visminaitė. ES programa "Europa piliečiams"
     2013 spalio 15 dieną, projekto "Piliečio kelias" (finansuoja Europos Sąjungos programa "Europa piliečiams") mokymuose dalyvavo "Europos piliečiams" biuro Lietuvoje koordinatorė Asta Visminaitė, kuri pristatė šią Europos Sąjungos programą, jos tikslus, galimybes rengti projektus ir gauti finansavimą, taip pat supažindino...daugiau >>
Jolita Malinauskaitė. Konferencijų organizavimo ypatumai: tarptautinės ir nacionalinės konferencijos.
2013 metų spalio 15 dieną Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto prodekanė skaitė pranešimą "Konferencijų organizavimo ypatumai: tarptautinės ir nacionalinės konferencijos". Pranešimas buvo skirtas projekto "Piliečio kelias" (finansuojamo Europos Sąjungos programos Europa piliečiams) mokymams. Dalyviams buvo suteiktos žini...daugiau >>
Arnoldas Matijošius. Žmogaus teises Europos Sąjungoje reglamentuojantys dokumentai.
Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto Teisės katedros lektorius Arnoldas Matijošius parengė ir "Piliečio kelio" mokymuose pristatė pranešimą tema "Žmogaus teises reglamentuojantys dokumentai Europos Sąjungoje, žmogaus teisių įgyvendinimas ir kylantys sunkumai Europos Sąjungoje".  Pranešimas patraukė auditorijos ...daugiau >>
Viešoji įstaiga "Menų ir mokymo namai". Organizacijos ir projekto pristatymas.
VIEŠOJI ĮSTAIGA „MENŲ IR MOKYMO NAMAI“ ORGANIZACIJOS IR PROJEKTO PRISTATYMAS  Pilnas pristatymas: dalomoji medžiaga pirmiems mokymams MMN.doc   Priedas nr.1   ORUMAS Žmogaus orumas: Žmogaus orumas yra neliečiamas. Jį reikia gerbti ir saugoti. Teisė į asmens neliečiamybę:   Kiekvienas asmuo turi teisę į fizinę ir p...daugiau >>
Pagrindinių Europos Sąjungos teisių chartija
PAGRINDINIŲ EUROPOS SĄJUNGOS TEISIŲ CHARTIJA PREAMBULĖ Europos tautos, burdamosi į vis glaudesnę sąjungą, yra tvirtai pasiryžusios kurti taikią, bendromis vertybėmis paremtą savo ateitį. Suvokdama savo dvasinį ir moralinį paveldą, Sąjunga remiasi nedalomomis, universaliomis žmogaus orumo, laisvės, lygybės ir solidarumo vertybėmis, demokrat...daugiau >>
<< Atgal