Apie projektą
EUROPOS SĄJUNGA FINANSAVO PROJEKTĄ „PILIEČIO KELIAS ISTORIJOS VEIDRODYJE“ PAGAL PROGRAMĄ „EUROPA PILIEČIAMS“
2 KRYPTIS.
2.3. PILIETINĖS VISUOMENĖS PROJEKTŲ PRIEMONĖ
 
Pagal šį projektą įgyvendinti 6 renginiai:

1 RENGINYS: Parengiamasis susitikimas.
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 12piliečių, iš jų 6 gyvena Vilniaus mieste (Lietuva), 1 Kauno mieste (Lietuva), 2 Kriukų miestelyje (Lietuva), 1 Ourém mieste (Portugalija), 1 Herceg-Novi mieste (Juodkalnija), 1 Tata mieste (Vengrija).
Vieta / data: renginys vykoVilniuje (Lietuva)nuo 2017/01/18 iki 2017/01/20
Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas partnerių susipažinimui, pasiskirstymui veiklomis, tolesnio bendradarbiavimo aptarimui, būtinų darbui įgūdžių įgijimui. 

2 RENGINYS: Partnerių susitikimas Vilniuje - mokymai
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 30 piliečių, iš jų 4 gyvena Tata mieste (Vengrija), 3 Ourém mieste (Portugalija), 3 Herzeg – Novi mieste (Juodkalnija), 3 Kriukų miestelyje (Lietuva), 3 Kauno mieste (Lietuva), 13 Vilniaus mieste (Lietuva), 1 Šiaulių mieste (Lietuva).
Vieta / data: renginys vyko Vilniuje (Lietuva) nuo 2017/04/25 iki 2017/04/27.
Trumpas aprašymas: jis buvo skirtas partnerių susitikimui, diskusijoms, Forumo teatro metodo mokymams, dokumentinio keturių šalių filmo pristatymui, susipažinimui su represine Lietuvos praeitimi. 

3 RENGINYS: Viešas tarptautinis renginys Lietuvoje
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 250 piliečių, iš jų 4 gyvena Tata mieste (Vengrija), 3 Ourém mieste (Portugalija), 3 Herzeg – Novi mieste (Juodkalnija), 3 Kriukų miestelyje (Lietuva), 13 Vilniaus mieste (Lietuva), 1 Šiaulių mieste (Lietuva), 223 Kauno mieste (Lietuva).
Vieta / data: renginys Vyko Kaune (Lietuva) 2017/04/28.
Trumpas aprašymas: renginys vyko Kauno viešojoje bibliotekoje, jis buvo skirtas pristatyti dokumentinį tarptautinį filmą Lietuvos publikai, kviestiniai lektoriai pasakojo apie Europos Sąjungos veikimo principus ir teisės aktus, buvę tremtiniai dalinosi prisiminimais apie gyvenimą Sovietų Sąjungoje ir tuo metu patirtus Žmogaus teisių pažeidimus. Tarptautinė Forumo teatro grupė pristatė etiudus apie Žmogaus teisių pažeidimus, kuriems sprendimo būdų ir prevencinių priemonių ieškojo susirinkusi publika. 

4 RENGINYS: Viešas tarptautinis renginys Vengrijoje
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 130 piliečių, iš jų 5 gyvena Vilniaus mieste (Lietuva), 2 Kauno mieste (Lietuva), 2 Kriukų miestelyje (Lietuva), 2 Ourém mieste (Portugalija), 2 Herzeg – Novi mieste (Juodkalnija), 115 Tata mieste (Vengrija), 2 šiuo metu Tata mieste (Vengrija) gyvenančios EVS savanorės iš Italijos bei Armėnijos.
Vieta / data: renginys vyko Tata (Vengrija), 2017/05/10 - 2017/05/13
Trumpas aprašymas: renginys buvo skirtas pristatyti tarptautinį dokumentinį filmą Vengrijos publikai, asmenys, išgyvenę Sovietų sąjungos okupacijos metų sunkumus dalinosi savo prisiminimais. Tarptautinė Forumo teatro grupė pristatė etiudus apie Žmogaus teisių pažeidimus, kuriems sprendimo būdų ir prevencinių priemonių ieškojo susirinkusi publika. Prieš ir po viešo renginio: projekto dalyvių diskusijos ir Forumo teatro vaidinimų repeticija, susipažinimas su Vengrijos istorija, jos ateities matymu. 

5 RENGINYS: Viešas tarptautinis renginys Juodkalnijoje
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 130 piliečių, , iš jų 5 gyvena Vilniaus mieste (Lietuva), 2 Kauno mieste (Lietuva), 2 Kriukų miestelyje (Lietuva), 2 Ourém mieste (Portugalija), 3 Tata mieste (Vengrija), 116 Herzeg – Novi mieste (Juodkalnija).
Vieta / data: renginys vyko Herzeg – Novi (Juodkalnija), 2017/09/20 - 2017/09/23. 
Trumpas aprašymas: renginys buvo skirtas pristatyti tarptautinį dokumentinį filmą Juodkalnijos publikai, specialistai pristatė pranešimus apie Žmogaus teisių pažeidimus ir šias teises užtikrinančius įstatymus, tarptautinė Forumo teatro grupė pristatė etiudus apie Žmogaus teisių pažeidimus, kuriems sprendimo būdų ir prevencinių priemonių ieškojo susirinkusi publika.Prieš ir po viešo renginio vyko projekto dalyvių diskusijos projekto temų klausimais, Forumo teatro etiudų repreticija, susipažinimas su Juodkalnijos praeitimi, jos nepriklausomybės istorija, siekiais prisijungti prie Europos Sąjungos. 

6 RENGINYS: Viešas tarptautinis renginys Portugalijoje
Dalyvavimas: projektas padėjo susitikti 110 piliečių, iš jų jų 5 gyvena Vilniaus mieste (Lietuva), 2 Kauno mieste (Lietuva), 2 Kriukų miestelyje (Lietuva), 4 Tata mieste (Vengrija), 2 Herzeg – Novi mieste (Juodkalnija), 95 2 Ourém mieste (Portugalija).
Vieta  / data: renginys vyko Ourém (Portugalija), 2017/10/18 - 2017/10/21.
Trumpas aprašymas: renginys buvo skirtas pristatyti tarptautinį dokumentinį filmą Portugalijos publikai, savo patirtimi pasidalino buvęs politinis kalinys, nukentėjęs nuo represinio režimo Portugalijoje, tarptautinė Forumo teatro grupė pristatė etiudus apie Žmogaus teisių pažeidimus, kuriems sprendimo būdų ir prevencinių priemonių ieškojo susirinkusi publika. Prieš ir po renginio vyko projekto dalyvių diskusijos, Forumo teatro etiudų repeticjos, susipažinimas su Portugalijos istorija, kur kitos šalys galėjo sužinoti, ką tai reiškia jau daug metų gyventi demokratiškoje visuomenėje ir priklausyti Europos Sąjungai. Kadangi tai buvo paskutinis numatytas tarptautinis projekto renginys, vyko ir viso projekto aptarimas. 

Papildomos veiklos: partneriai savarankiškai rinko medžiagą tarptautiniam filmui, kuriame kalbino vyresnio amžiaus žmones ir prašė jų pasidalinti savo patirtimi gyvenant represinėse sistemose, taip pat kalbėjosi su specialistais, kurie padėjo suprasti, kaip šiuo metu Žmogaus teises užtikrina Europos Sąjungos dokumentai bei su jaunimu, kurie dalinosi mintimis, ką jiems reiškia turima laisvė ir kas atsitiktų ją praradus. Visi interviu rėmėsi teiginiais iš Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos. Vėliau visa ši medžiaga buvo sumontuota į vientisą filmą. Projekto pabaigoje parengtas Gerosios patirties leidinys, apibendrinantis projekto veiklas, pasiekimus, įžvalgas, programos suteiktas galimybes. PILIEČIO KELIAS ISTORIJOS VEIDRODYJE

Koordinatoriai: Viešoji įstaiga "Menų ir mokymo namai" - Lietuva
Partneriai:
INSIGNARE - Associacao de Ensino e Formacao – Portugalija
Opstina Herceg-Novi – Juodkalnija
Kauno Milikonių pagrindinė mokykla – Lietuva
MIRE Magyar Identitasert Regionalis Egyesulet – Vengrija
Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla – Lietuva

Tikslai:

Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti dialogą tarp kartų, siekiant atskleisti Europos Sąjungos užtikrinamų teisių ir laisvių svarbą; palyginti gyvenimą ES ir ankstesnėse represinėse sistemose; padėti piliečiams šias teises įsisąmoninti, jas skleisti ir ginti. 

Trumpas aprašymas:

Projekte dalyvauja represinius režimus praeityje išgyvenusios šalys. Neretai pamirštame, kad dar prieš kelis dešimtmečius pagrindinių Žmogaus teisių buvo nepaisoma, žmonės baudžiami už kitokį mąstymą ar elgesį. Dabar dažnai galvojame, kad šios teisės yra savaime suprantamos ir pamirštame, kokios jos išties vertingos. Šiame projekte jauni žmonės kalbins vyresnius, išgirs jų istorijas apie tai, kaip jų teisės būdavo pažeidžiamos praeityje. Jie taip pat kalbėsis su specialistais, kurie paaiškins, kaip šių teisių įgyvendinimą šiuo metu užtikrina Europos Sąjunga ir domėsis, kaip jų bendraamžiai įsivaizduoja gyvenimą, jeigu staiga šių teisių netektų. Filmuoti interviu bus surinkti į vientisą medžiagą ir pristatoma viešuose renginiuose visose projekte dalyvaujančiose šalyse. Šių renginių metu taip pat bus pristatomas Forumo teatro vaidinimas. Tokia teatro forma skatina diskutuoti, įsitraukti emociškai. Taigi, šiame projekte kalbėsime apie praeitį (vyresnių žmonių istorjos), dabartį (specialistų komentarai apie ES užtikrinamas teises ir laisves) ir ateitį (jaunų žmonių projekcijos į ateitį). Forumo teatro pagalba taip pat diskutuosime apie bendrus Europos šalių ateities tikslus. 

Veiklų tvarkaraštis:
2017 sausio 18  - 20. Parengiamasis susitikimas. Vilnius, Lietuva
2017 sausio 20 - kovo 20. Savarankiškas partnerių darbas. Jaunų žmonių interviu kiekvienoje šalyje su vyresniais žmonėmis, specialistais ir bendraamžiais. 
2017 kovo 20 - balandžio 20. Surinktos filmuotos medžiagos montavimas, vientiso kūrinio suformavimas. 
2017 balandžio 25 - 27. Forumo teatro mokymai. Vilnius, Lietuva
2017 balandžio 28. Tarptautinis viešas renginys. Filmuotos medžiagos pristatymas, pranešimai, Forumo teatro etiudas. Kaunas, Lietuva
2017 gegužės 10 - 12. Tarptautinis viešas renginys. Filmuotos medžiagos pristatymas, pranešimai, Forumo teatro etiudas.Tata, Vengrija
2017 rugsėjo 20 - 22. Tarptautinis viešas renginys. Filmuotos medžiagos pristatymas, pranešimai, Forumo teatro etiudas. Herceg-Novi, Juodkalnija
2017 spalio 18 - 20. Tarptautinis viešas renginys. Filmuotos medžiagos pristatymas, pranešimai, Forumo teatro etiudas. Ourém, Portugalija
 

Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

<< Atgal