Metodika
Medžiaga iš birželio 19-20 d. mokymų NVO atstovams

Augusto Boalio sukurti „Engiamųjų teatro‘ metodai tinka įvairioms amžiaus ir įvairioms socialinėms grupėms, visiems, norintiems keisti jiems skausmingas socialines situacijas bei geriau pažinti pačius save. Jie gali būti taikomi kaip formalaus ir neformalaus ugdymo dalis, socialinių akcijų metu, nagrinėjant socialines, psichologines bei teisines temas.
Šie mokymai nėra skirti kažkuriai specifinei žmonių grupei – seniems ar jauniems, mokytojams ar socialiniams darbuotojams. Jie skirti visiems, kuriems svarbu, kad juos supančiame pasaulyje vyrautų dialogas, o ne monologas, pagarba, o ne diskriminacija, kad galėtume mokytis vieni iš kitų, o ne bandyti vieni kitus pakeisti.

Engiamųjų teatro kūrėjas Augustas Boalis visą savo gyvenimą paskyrė stengdamasis padėti žmonėms susikalbėti tarpusavyje, išreikšti savo nuomonę bei klausyti, kovojo už engiamųjų teises. Engiamieji – tai tie, kurie nesijaučia turintys pakankamai galios ar galimybių priešintis priespaudai, neteisingoms socialinėms situacijoms. Engiamojo dalelę galime atpažinti kiekvienas iš mūsų ir šiais laikais, kai nesame persekiojami, kankinami ar tremiami už išsakytą nuomonę. Kiekvieną kartą, kai kenčiame tai, kas mums nepatinka, jaučiamės bejėgiais, pasiduodame – galime prisiminti Augustą Boalį ir jo Engiamųjų teatrą. Jis neskubėjo guosti žmonių, kad viskas bus gerai, aplinkybės pačios pasikeis į gerąją pusę. Ne, jis ragino kovoti, kalbėti, ieškoti sprendimų patiems, atkreipiant ir kitų žmonių dėmesį į tai, kas vyksta aplink mus. Todėl ir mes šiandien kviečiame jus patyrinėti savo poziciją gyvenime, nepalankias situacijas, į kurias kartais pakliūvame, bei galimybes jas pakeisti. 

Mokymus organizuoja Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“. Organizacija gyvuoja jau dešimt metų, šių metų liepos 1-ą dieną švenčia 10 metų jubiliejų.
Per tą laiką intensyviai dirbo su vaikais, jaunimu ir suaugusiais, skleidė Forumo teatro metodą, kuris dabar jau plačiai taikomas Lietuvos mokyklose bei kitose organizacijose, kai kuriose mokyklose jau yra įtrauktas ir į Neformalaus ugdymo programas. Įstaigoje dirbo profesionalūs aktoriai, režisieriai, psichologai, o veikloje nuolatos dalyvaudavo jaunieji savanoriai, kurie ne tik turėjo galimybę tobulinti aktorinius gebėjimus, bet kartu ir mokėsi būti socialiai aktyvūs ir atsakingi bei skleidė kitiems žinią, kad abejingumas ir pasyvumas neleis pakeisti to, kas nepriimtina ir neteisinga. Visus tuos metus organizaciją lydėjo šūkis - „Padaryti pasaulį gražesnį“,  praeitais metais pasiriktas moto A. Boalio žodžiais -"MES TIKIME TAIKA, BET NE PASYVUMU". 
Šiuos mokymus vedė  šios organizacijos steigėja ir direktorė, aktorė Rimanta Vaičekonytė bei ilgametė kolegė, psichologė Virginija Skučaitė. 
Rimanta Vaičekonytė: Baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, įgijo dramos aktorės profesiją. Profesionalioje scenoje ir Lietvos bei tarptauiniuose kino projektuose sukūrė per 30 vaidmenų. Vėliau stažavosi įvairiose užsienio šalyse ir mokėsi įvairių metodų, tame tarpe ir Forumo teatro. Prieš 10 metų  sukūrė įstaiga „Menų ir mokymo namai“ ir sukoncentravo savo veiklą į Forumo teatro metodo taikymą Lietuvje įvairiuose socialiniuose, kultūriniuose ir švietimo projektuose. Įgyvendino per 30 projektų. Iš jų tarptautinį pripažinimą pelnęs projektas “Su “Forumo teatru” – be smurto”. Projektas apdovanotas specialiuoju Europos Sąjungos Nusikaltimų prevencijos prizu. Įgyvendinto projekto „Piliečio žadintuvas“ metu buvo siekiama Forumo teatro metodą integruoti į 147  Lietuvos mokyklų Neformalaus ugdymo programą. Rimanta yra parengusi ir išleidusi tris metodikas, darbui su Forumo teatro metodu. 
Virginija Skučaitė: Psichologė, įgijo klinikinės psichologijos magistro laipsnį VU, baigė Geštaltinės psichoterapijos bazinio psichoterapijos lygio studijas, šiuo metu studijuoja C.G. Jungo Analitinės psichoterapijos mokymo programoje. Dirba VU PTMC (psichologinių inovacijų ir eksperimentinių tyrimų mokymo centre), konsultuojančia psichologe. Veiklą, susijusią su Forumo teatru, pradėjo prieš 9 metus, vykdė projektus, įvairias veiklas. Dalyvavo kuriant projekto idėjas, dirbant su Forumo teatro grupe socialinių įgūdžių lavinimo ir savęs pažinimo grupelėse, seminaruose, kūrybinėse dirbtuvėse, mokymuose, prisidėjo rengiant gerosios patirties leidinius, metodines medžiagas. 

Šie mokymai yra baigiamoji projekto „Naujų Engiamųjų teatro integravimas į Lietuvos NVO veiklas“ dalis. Projektą remia Lietuvos Respublikos bei Šveicarijos konfederacijos bendradarbiavimo programa ir Viešoji „Menų ir mokymo namai“. Projektas skirtas susipažinimui su Engiamųjų teatro metodais ir jų skleidimui Lietuvoje. 

Virginijos Skučaitės parengtą prezentaciją apie projekto veiklas bei Engiamųjų teatro metodus rasite čia:

Lietuvos-Sveicarijos projekto pristatymas.ppt


 

<< Atgal