Metodika
Augusto Boal "Engiamųjų teatro medis"
Augusto Boal metodai gimsta iš Žodžių (The Word)Garso (The Sound)Vaizdinių (The Image). Kiekvienas šio medžio lapelis yra neatskiriama jo dalis, susijusi su šaknimis ir žeme.
Vaisiai, krentantys į žemę, padeda medžiui daugintis (Multiplication).
Solidarumas (Solidarity) su kitais žmonėmis, tame tarpe ir tais, prieš kuriuos naudojama priespauda, yra esminė Engiamųjų Teatro dalis.
Medžio kamiene pirmiausia atsiranda Žaidimai (Games), nes jie savyje talpina dvi pagrindines gyvenimo visuomenėje charakteristikas: jie turi taisykles, kaip ir visuomenė, bet taip pat reikalauja ir kūrybos laisvės. Be taisyklių nėra žaidimo, be laisvės nėra gyvenimo.
Vaizdinių teatre (Image theatre) mes atsisakome naudoti žodžius ir dėl to vystome kitus jutimus, mažiau įprastus informacijos priėmimo kanalus.
Forumo teatras (Forum Theatre): tai turbūt pati demokratiškiausia Engiamųjų teatro forma. Žiūrovai-aktoriai yra kviečiami užlipti ant scenos ir teatrinėmis priemonėmis – naudodami ne tik žodžius – atskleisti savo mintis, troškimus ir siūlomus sprendimo būdus.
Laikraščių teatras (Newspaper Theatre) – tai technikų rinkinys, skirtas laikraščių ir žurnalų tekstus paversti teatro vaidinimais. Jis susideda iš Vaizdinių teatro ir Žodžių: vaizdais siekiame atskleisti, kas slepiasi už žodžių.
Troškimų vaivorykštė (Rainbow of Desires) –introspektyvi Augusto Boal sukurta ir išvystyta technika. Ji, naudodama žodžius ir ypač vaizdinius, įgalina teatriniais būdais pamatyti vidinę priespaudą.
Nematomas teatras (Invisible Theatre) – jis gali vykti bet kurioje vietoje, kur gali įvykti ar jau įvyko drama ar konfliktas (gatvėje, aikštėse, turguje...). Aplinkiniai tampa teatro vaidinimo dalimi, išnyksta riba tarp aktorių ir auditorijos.
Tiesioginiai veiksmai (Direct Actions) – kai kada nereikia vaidinti galimų sprendimo variantų scenoje, daug efektyviau yra čia ir dabar imtis tiesioginių veiksmų! Tai gali būti labai įvairūs veiksmai ir poelgiai: protestai, skambutis atsakingai institucijai ar kita.
Įstatymų leidybos teatras (Legislative Theatre) skirtas paskatinti piliečius aktyviai dalyvauti politiniame gyvenime, siūlant naujus įstatymus ar jų pakeitimus. Augusto Boal šią idėją įgyvendino Brazilijoje, kai kurios kitos šalys taip pat pasekė jo pavyzdžiu. Tokiu būdu priimant įstatymus yra parodoma, kad paprastų piliečių nuomonė yra gerbiama ir į ją yra atsižvelgiama.
 
Augusto Boal: 
Šio medžio tikslas yra brandinti vaisius, sėklas ir žiedus: mes trokštame, kad Engiamųjų teatras ne tik siektų suprasti tikrovę, bet ir transformuotų ją norima linkme.
<< Atgal