Metodika
Medžiaga iš birželio 19-20 d. mokymų NVO atstovams
Augusto Boalio sukurti „Engiamųjų teatro‘ metodai tinka įvairioms amžiaus ir įvairioms socialinėms grupėms, visiems, norintiems keisti jiems skausmingas socialines situacijas bei geriau pažinti pačius save. Jie gali būti taikomi kaip formalaus ir neformalaus ugdymo dalis, socialinių akcijų metu, nagrinėjant socialines, psichologines bei teisines temas. ...daugiau >>
Troškimų vaivorykštė
Troškimų vaivorykštė – Augusto Boalio technika, sukurta jo kelionės po Europą ir darbo joje metais. Nors Pietų Amerikoje jis matė daug socialinės neteisybės ir žmonių patiriamos prievartos, tačiau atvykęs į Europą susidūrė su visai nauja priespaudos rūšimi – vidine priespauda. Kažkuriuo metu gyvenime patyrus patyčias, smurtą, panieką, neadekv...daugiau >>
Įstatymų leidybos teatras
Įstatymų leidybos teatras taip pat remiasi Forumo teatro metodu. Šią teatro formą Augusto Boalis išvystė, kai, grįžęs į Braziliją, Rio de Žaneire tapo vereadoru – įstatymų leidybos rūmų nariu. Norėdamas, kad jo miesto žmonės ne tik bandytų prisitaikyti prie jiems primetamų įstatymų, bet ir patys aktyviai dalyvautų jų kūrime ir keitime, jis b...daugiau >>
Augusto Boal "Engiamųjų teatro medis"
Augusto Boal metodai gimsta iš Žodžių (The Word), Garso (The Sound), Vaizdinių (The Image). Kiekvienas šio medžio lapelis yra neatskiriama jo dalis, susijusi su šaknimis ir žeme. Vaisiai, krentantys į žemę, padeda medžiui daugintis (Multiplication). Solidarumas (Solidarity) su kitais žmonėmis, tame tarpe ir tais, prieš kuriuos naudojama priespauda, ...daugiau >>
Laikraščių teatras
„Laikraščių teatras“ buvo susistemintas 1970 metais. Skirtingi šaltiniai išskiria keliolika atskirų technikų, naudojamų „Laikraščių teatre“. Čia pateiksime kelias paties Augusto Boal išskirtas technikas (remiantis knygomis „Aesthetics of the Oppressed“ ir „Theatre of the Oppressed“). Šiuo metodu siekiama laikraščių, žurnalų tekstus pav...daugiau >>
<< Atgal