Kiti įgyvendinti projektai
Psichikos sveikatos ir smurto prevencija mokyklose taikant Forumo teatro metodą – „BŪK veiklus“
Projekto rėmėjas: Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Projekto partneriai ir dalyviai:

Šalčininkų raj. Jašiūnų “Aušros” vidurinė mokykla
Šalčininkų raj. Baltosios Vokės “Šilo” vidurinė mokykla
Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazija
Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla

Projekto turinys
 
Forumo teatras - socialinis diskusijų teatras, kurio pagrindinis tikslas – teatrinio pavaizdavimo priemonių pagalba iškelti ir diskutuoti aktualiomis jaunimui temomis, skatinti jaunimą savarankiškai mąstyti  ir priimti sprendimus, būti atsakingiems ne tik už save, bet ir už savo artimą. Naudojant teatrinio ugdymo priemones lavinti moksleivių kūrybiškumą bei jautrumą aplinkai.
Šio metodo pagalba siekiame :
·       diegti vertybines orientacijas
·       lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
·       spręsti socialinės integracijos problemas bei gebėti orientuotis socialinėje aplinkoje;
 
Projekto tikslas- Forumo teatro metodo pagalba labiausiai pažeidžiamai visuomenės grupei - paaugliams ir jaunimui prieinama bei patrauklia psichologinio-kūrybinio pobūdžio forma  padėti spręsti aktualias socialinio ir psichologinio pobūdžio problemas, gerinti socializacijos aplinką mokyklose, ugdyti socialinį atsparumą, vykdyti priklausomybių ir nusikalstamumo prevenciją.
 
Tikslinės grupės– keturios Vilniaus apskrities mokyklų ir gimnazijų bendruomenės - moksleiviai, jų tėvai, mokytojai.
 
Pagrindinės įgyvendintos veiklos :
 
Atlikti 4anketiniai problemų tyrimai mokyklose, surengtos 4 diskusijos ir sukurti bei pademonstruoti 4 Forumo teatro spektakliai 4-ose Vilniaus apskrities mokyklose su kuriomis buvo pasirašytos bendradarbiavimo sutartys (Šalčininkų raj. Jašiūnų “Aušros” vidurinė mokykla, Šalčininkų raj. Baltosios Vokės “Šilo” vidurinė mokykla, Šalčininkų Lietuvos Tūkstantmečio gimnazija, Vilniaus Balsių pagrindinė mokykla), vyko refleksijos po spektaklių su dalyviais. Iš kiekvienos mokyklos projekte dalyvavo per 120 vaikų ir mokytojų.
            Mokyklose buvo atliekami anketiniai moksleivių  problemų tyrimai, kurie  padėjo nustatyti mokyklos vidinį  psichologinį klimatą, išsiaiškinti aktualias, egzistuojančias problemas.  Kiekviena mokymo įstaiga, kurioje vyko „Forumo teatras“ yra unikali savo istorija, atmosfera, problemomis, todėl spektaklių scenarijai kiekvienoje mokymo įstaigoje buvo kuriami individualiai. Pusantro mėnesio pagal anketinio tyrimo rezultatus (aktualių problemų analizė) Forumo teatro savanoriai repetavo vaidybines situacijas, o rezultatai buvo pristatomi mokyklų bendruomenėms atvirame spektaklyje. Šio metodo pagalba, buvo kuriama atvira, nuoširdi. patraukli ir paveiki ugdymo ir socializacijos atmosfera mokyklose. Mokyklų moksleiviai, mokytojai, tėveliai aktyviai įsijungė į diskusijas apie vaikams aktualiausias problemas - patyčias mokyklose, konfliktiškus tėvų – vaikų santykius, tėvų skyrybas, nesėkmę moksle, mokytojų-moksleivių santykius, draugų išdavystes ir kt. Moksleiviai buvo  labai aktyvūs ir atviri, lipo į sceną ir kartu su Forumo teatro aktoriais-savanoriais bandė išspręsti jiems pademonstruotos istorijos problemą, siūlė daugybe problemos sprendimo variantų. Projekto organizatoriai ir Forumo teatro savanoriai džiaugėsi, kad mokyklų jaunimas yra neabejingas ir aktyviai siekia spręsti jiems aktualias problemas.
            Šis projektas yra novatoriškas mūsų visuomenėje ir turi neabejotiną vertę pasirinktai tikslinei auditorijai - vaikams ir jaunimui,  nes dalyviai yra mokomi teigiamų bendravimo bei aplinkos priėmimo modelių,  skatinamas jų kūrybiškumas, saviraiška, lavinami bendravimo įgūdžiai, ugdomas socialinis nuovokumas, asmeninės bei socialinės kompetencijos.
 
 
<< Atgal