Kiti įgyvendinti projektai
Projektas „Socialiai priimtino elgesio modeliavimas Forumo teatro metodo pagalba ”.

2009 m. įgyvendintas projektas. Šio projekto tikslas – Forumo  teatro ir specialistų pagalba padėti Veliučionių socializacijos centre  atsidūrusiems delinkventiško elgesio paaugliams atrasti gyvenimo vertybes, padėti suvokti ir išmokti atpažinti bei spręsti aktualias socialines ir psichologines problemas.
Forumo teatro metodo ir ekspresyviosios dailės bei meno terapijos pagalba, paaugliai mokėsi pažinti save, pasakojo ir diskutavo jiems aktualiomis temomis, teatrinio pavaizdavimo pagalba išryškindavo problemas, ieškojo jų sprendimo būdų, aiškinosi apie gyvenimo vertybes, stiprino pasitikėjimą savimi ir kitais, sužinojo naujų bendravimo formų, stengėsi išreikšti savo asmenybę piešinyje ir per piešinius mokėsi pažinti save.
Programoje aktyviai dalyvavo 18 paauglių. 10 paauglių nuolat keitėsi. Paugliai tapo atviresni ir nuoširdesni, mokėsi susikaupti ir gerbti kito nuomonę, toleruoti kitokius žmones.
Paaugliams buvo pravesta 10 užsiėmimų. Surengta 1 dailės darbų paroda.
Užsiėmimus vedė aktorė ir Forumo teatro specialistė Rimanta Vaičekonytė ir meno terapijos specialistė Danguolė Pečeliūnaitė-Girčienė.

Projektą rėmė: Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės.

<< Atgal