Kiti įgyvendinti projektai
Dalyvavimas projekte „Skurdo mažinimo formulė 10x10=0”

Kviečiame dalyvauti forumo teatruose, kurių metu atskleidžiamos vaikų skurdo ir socialinės atskirties problemos bei ieškoma galimų jų sprendimo būdų (Rokiškis, Širvintos, Jonava, Zarasai, Marijampolė)

2010 metais Europoje minint kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metus, š.m. rugpjūčio - rugsėjo mėnesiais 5-iose Lietuvos savivaldybėse bus rengiamos socialinės dramos - forumo teatrai. Tai novatoriška - meninė dalis, kurios metu bus vykdomi specializuoti vaidinimai, įtraukiant į juos ir pačius žiūrovus. Šių pasirodymų metu bus sukurtos ir pačių vietos gyventojų vaidinamos gyvenimiškos situacijos skurdo, socialinės atskirties, diskriminacijos temomis.

Forumo teatrai vyks rugpjūčio 12 d. Rokiškyje, rugpjūčio 21 d. Širvintose, rugsėjo 17 d. Jonavoje, rugsėjo 20 d. Zarasuose bei spalio 1 d. Marijampolėje.

Forumo teatro arba socialinės dramos kaip novatoriškos ugdymo metodo priemonės, pradėtos taikyti 1970 m. Norvegijoje, kurių tikslas - sukelti žiūrovams empatiją skurde ir socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų bei paskatinti ir įtraukti juos vengti panašių situacijų, veikti vardan to, jog tokios situacijos nevyktų jų pačių tarpe arba pasimokyti kaip pats žmogus turėtų elgtis ar nesielgti panašioje situacijoje. Teatro, įtraukiant pačius žiūrovus, vyksmas naudojamas mokyklose, nepilnamečių pataisos namuose ir bendruomenėse, lytinio švietimo pamokose, mokymuose apie alkoholio bei narkotikų žalą. Čia dalyviai gali įgyti itin daug gyvenimiškos patirties ir iš kitos pusės pažiūrėti į sunkias socialines situacijas.

Forumo teatre aktoriai vaidina dramatiškas kasdieninio gyvenimo situacijas, ieškodami būdų išspręsti problemas. Jie gali vaizduoti tėvus, besistengiančius padėti vaikams atsikratyti narkotikų, išvarytą iš savo namų kaimyną, dėl rasės ar lyties diskriminuojamą žmogų, kuklų studentą, kuriam sunku susirasti draugų naujoje bendruomenėje. Žiūrovai yra raginami įsiterpti į vaidinimą: stabdyti veiksmą, užlipti ant scenos, vietoj aktorių patiems vaidinti. Engiamųjų teatre vaidina, stebi, bendrauja žiūrovai-aktoriai. Spektaklis tampa sąmoningais žiūrovų veiksmais; scenoje nagrinėjamos bendros visuomenės problemos.

Forumo teatrai - tai Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų Tinklo vykdomo projekto "Skurdo formulė 10x10=0" dalis, už kurios įgyvendinimą atsakingas Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant Europos kovos su skurdu metų programą.

Forumo teatro temos:

Tema - skurdas, patyčios ir vaikai. Planuojamos rodyti trys situacijos

"Svarbiausia - kolektyvas".
Patyčios mokykloje iš klasės draugo, nes jis negali sumokėti už ekskursiją ir kodėl už jį turi sumokėti klasės draugai, nes ir šiaip jis yra visai neveiklus, niekur nedalyvauja, nieko nedaro dėl klasės ar mokyklos? Reikia nekreipti dėmesio, juk svarbiausia, anot mokytojos, kolektyvas..

O gal jis turi problemų šeimoje? Ar kas apie tai pagalvoja?

"Skola". Mergina nuolat pravedinėja draugus į teatrą nemokamai, nes ten dirba jos tėčio brolis, bet nesugeba grąžinti iš draugų pasiskolintų pinigų, nes jai jų nelieka - turi susimokėti už dramos būrelį ir kitokias jai įdomias veiklas. Smurtas ir patyčios patiriamos iš tariamų draugų dėl negrąžintų pinigų. Ką rinktis? Draugystę ar pinigus?

"Neplauta lėkštė". Šeimai nuolat trūksta pinigų ir tėvai iš nevilties ima kaltinti vaikus dėl neveiklumo, nesitvarkymo ir abejingumo šeimos problemoms. Vaikai kenčia nuolatines tėvų patyčias, žeminimą, o kartais ir fizinį smurtą.

"Niekas nepasikeis...". Tėvas netenka darbo ir pradeda vartoti alkoholį. Jis nesiima jokios veiklos. Mama negali nupirkti reikiamų maisto produktų ir sumokėti už mokyklos vadovėlius, nes trūksta pinigų. Vaikai pyksta ir reikalauja, nes iš jų tyčiojas klasėje. Mama neviltyje ir depresijoje. Vaikai žemina tėvus už jų neveiklumą ir nesugebėjimą sugalvoti iš kur gauti pinigų. Gal užsiimti nelegalia veikla? Juk kaimynai taip visai neblogai prasisuka...

Kas kaltas šiose istorijose? Tėvai, mokytojai, vaikai...šalies vadovai? Ką galime padaryti kitaip, kad nebūtų skriaudėjų ir aukų, kad neliktume abejingi vieni kitiems?

Apie NIPC: Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC) - tai Jungtinių Tautų Vystymo Programos iniciatyva 1995 metais Atviros Lietuvos fondo įkurta nevyriausybinė organizacija. VIZIJA - NIPC pagrindinė institucija šalyje, siekianti užtikrinti subalansuotą nevyriausybinių organizacijų ir viešojo administravimo institucijų bendradarbiavimą bei NVO interesų atstovavimą. Daugiau informacijos apie NIPC - http://www.nisc.lt/.  
 
Apie nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą (EAPN Lietuva): EAPN Lietuva - 2006 metais įkurta nevyriausybinių organizacijų kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi asociacija Lietuvoje, vienijanti 38 nacionalines ir regionines organizacijas ir apie 300 asocijuotas įvairias socialinėje srityje veikiančias organizacijas. Tinklo tikslas yra stiprinti Lietuvos NVO institucinius gebėjimus ir plėtoti NVO bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis, mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje, taip pat prisidėti prie kovos su skurdu veiksmų įgyvendinimo. Daugiau informacijos apie Tinklą - http://www.skurdas.lt/.  

Apie projektą: Projektas "Skurdo mažinimo formulė 10x10=0" tikslas - skatinti ir stiprinti vietos lygmens bendruomenių vaidmenį bei įsitraukimą į socialinę ir pilietinę veiklą, siekiant sumažinti egzistuojančią socialinę atskirtį bei vaikų skurdą. Visos projekto veiklos susietos su 2010-ųjų- Europos Skurdo metų tematika. Projekto šūkis - skurdo mažinimo formulė 10 x 10 = 0 reiškia, kad per 10 projekto mėnesių bus išryškintos pagrindinės skurdo problemos ir jų įveikimui skirti veiksmai bei per 10 metų skurdo lygis pasieks 0. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant Europos kovos su skurdu metų programą. Daugiau informacijos apie projektą - http://www.skurdas.lt/.  

<< Atgal