Paslaugos
UŽSIĖMIMAI SUAUGUSIEMS. PROGRAMA „IN ACTION“ („Veiksme“)
Komandos formavimas
Konfliktų valdymas
Mokymasis visą gyvenimą
Komunikavimo gebėjimų stiprinimas
 
Kodėl reikalinga programa „IN ACTION“ suaugusiesiems?
 
Kiekvienoje grupėje, kolektyve kyla įvairios problemos, susijusios su tarpusavio komunikacija, konfliktais, kai kada kaupiasi neišsakytos nuoskaudos, tampa sunku susikalbėti be išankstinių neigiamų nuostatų. Be to, net ir gerai sutarianti grupė žmonių neretai nori išmokti labiau pasitikėti kitais grupės nariais, drąsiau ir nebijodami pajuokos ar pasmerkimo išsakyti savo nuomonę, stiprinti bendrumo jausmą, kartu mokytis naujų dalykų ir tobulėti. Neretai kolektyvui gali būti aktualu vystyti komandinio darbo įgūdžius, spręsti konfliktus, mokytis bendrauti pozityviai, kurti teigiamą, įkvepiančią ir palaikančią atmosferą. Jei grupės nariai sutaria pakankamai gerai, greičiausiai jiems bus įdomu daugiau sužinoti apie kitus, atsiskleisti pačiam, drauge tyrinėti sunkumų keliančias asmenines, socialines ar profesines situacijas, įgyti daugiau įgūdžių darbe bei gyvenime kylančioms problemoms spręsti.
 
Ką mes siūlome?
 
Mūsų užsiėmimai remiasi Augusto Boalio „Engiamųjų teatro“ sistema. Lietuvoje tai novatoriški, retai kur taikomi, metodai. Jie pagrįsti praktinėmis užduotimis. Šių metodų pagalba visų pirma mokomasi atsikratyti įprastinių „socialinių kaukių“, tų, kurias užsidedame kiekvieną dieną, kai kada pamiršdami savo tikruosius norus, poreikius bei jausmus. Jų pagalba dalyviai mokosi į pasaulį ir jo keliamus iššūkius pažiūrėti kūrybiškai, neapsiriboti vien tik standartiniais problemų ar konfliktų sprendimais, bet ieškoti kuo įvairesnių būdų, kaip būtų galima išspręsti sudėtingas socialines situacijas. Šie užsiėmimai padeda geriau pažinti save, savo jausmus, įsisąmoninti, kaip elgiamės kasdienybėje ar iškilus sunkumams, konfliktams, mokytis prisiimti atsakomybę už savo elgesį ir imtis aktyvių veiksmių keisti toms situacijoms, kurios nėra priimtinos. Be to, užsiėmimų metu dalyviai turi galimybę ne tik geriau pažinti kitus grupės narius, bet ir labiau suprasti juos, jų elgesio motyvaciją, empatiškai patirti, kaip jaučiasi kitas žmogus, jį priimti be išankstinio vertinimo, lavina bendravimo ir konfliktų valdymo įgūdžius.
 
Naudojami metodai:
 
Žaidimai / pratimai –būtina kiekvieno užsiėmimo dalis. Jų tikslas nėra tiesiog smagiai praleisti laiką, žaidimai padeda atsipalaiduoti, užmegzti santykį su savo kūnu, mokytis jo klausytis, kuria grupės bendrumo atmosferą, moko pasitikėti kitais grupės nariais. Jie padeda nusikratyti „socialinių kaukių“, pamatyti save ir pasaulį kitu, neįprastu, kampu.
 
Vaizdinių teatras –skirtas pajausti kūno siunčiamiems signalams, kurie aiškiai parodo, kaip mes jaučiamės, kas mums patinka ar ko norime atsisakyti. Kūnas meluoja daug rečiau, negu žodžiai, todėl išmokę jo klausytis, atidžiai stebėti, galime daug sužinoti tiek apie save, tiek apie kitus. Vaizdinių teatro metu pradedame kliautis įvairiais pojūčiais, turime galimybę leisti savo emocijoms laisvai kilti, nebandydami suteikti joms apibrėžimo, formų. Tokia patirtis padeda pasiruošti darbui su sunkiomis temomis, kurios pamažu skleisis pereinant į Forumo teatro metodą.
 
Forumo teatras –vienas žymiausių Augusto Boalio sukurtų metodų, plačiai paplitęs visuose žemynuose. Forumo teatras gali būti naudojamas labai įvairiais būdais ir skirtingiems tikslams. Mūsų užsiėmimuose ši technika skirta išryškinti grupės (ar atskirų jos narių) patiriamus sunkumus asmeniniame, socialiniame ar profesiniame gyvenime, visuomenėje apskritai. Šis būdas mums leidžia atidžiau pasižiūrėti į mus supantį pasaulį, pamatyti, kokios situacijos mus vargina, ką norėtųsi keisti, kokie pokyčiai padarytų mūsų gyvenimą bent kiek gražesnį. Problemos yra įvardinamos, aptariamos, dalinamasi skirtingomis patirtimis susidūrus su panašiu reiškiniu, vaidybos pagalba išryškinamos svarbios situacijos. Vėliau, tiek diskusijų, tiek vaidybos pagalba, ieškoma kuo įvairesnių būdų įvardintai problemai spręsti. Čia aktyvus yra kiekvienas grupės dalyvis, kiekvienas pasiūlymas yra svarbus. Taip pat visi turi galimybę pabūti to žmogaus, kuris kenčia nuo tam tikros neteisybės, agresijos ar kitų problemų, „kailyje“, taip didinant empatiją kitiems, labiau suprantant, kaip tarpusavio santykiai veikia visų dalyvaujančiųjų savijautą. Ieškoma įvairių ir kūrybiškų sprendimų, kurie padeda pamatyti, kad nesame bejėgiai net prieš pačias sudėtingiausias situacijas.
 
Troškimų vaivorykštė – introspekcinė technika, skirta geriau pažinti savo vidinius „demonus“, tuos, kurie mus kankina, nuvertina, tikina, kad esame nieko verti ar kad niekada gyvenime nieko nepasieksime. Naudojami metodai padeda pamatyti, kokį vaidmenį vaidiname savo kasdieniame gyvenime, ar esame patenkinti savo pasirinkimais, ar nenutolome nuo savo vertybių bei tikslų. Šis technikos rinkinys padeda pamatyti, kaip mes patys save engiame ir įveikti „vidinius agresorius“.
 
Laikraščių teatras –tai itin įdomus būdas atrasti, kas slypi už viešai pateikiamos informacijos. Tai įvairios technikos, skirtos kritiniam ir kūrybiškam mąstymui vystyti, atpažinti prieštaravimus, rasti sąsajas, įsigilinti, kokios žinutės išties slypi už abstrakčiai vartojamų sąvokų, įsigilinti į tikrąją problemos esmę. Nors tradiciškai šis metodas taikomas skaitant įvairias laikraščių žinutes, tačiau lygiai taip pat gali būti gilinamasi ir į kitokius, konkrečiai grupei įdomius ir aktualius, tekstus.
 
Nematomas teatras –susipažinus su pagrindiniais Nematomo teatro principais, atsiveria visos galimybės įtraukti į veiksmą daug platesnį kolektyvą, bendruomenę, visuomenę. Nematomo teatro aktoriai niekada neišsiduoda, kad jie aktoriai! Jie provokatoriai, kurie pasirenka probleminę situaciją, į kurią norėtų atkreipti ir kitų žmonių dėmesį ir suvaidina, kad tai nutinka iš tikrųjų (pvz., diskriminacija, nepagarba ar kt.), stebi aplinkinių reakcijas, o tarp stebėtojų įsimaišę „aktoriai“ bando įtraukti visus į diskusijas apie tai, kaip jie reaguoja į tokią situaciją, ar bando ją spręsti, ar apsimeta, kad nemato ir pan. Tai – tam tikras visuomenės nuostatų tyrimas ir kartu – intervencija. Vėliau, remiantis šiomis suvaidintomis situacijomis ir jų metu įgyta patirtimi, galima kviesti jau visą bendruomenę diskutuoti apie esamas problemas ir kviesti jas spręsti.
 
Įstatymų leidybos teatras –tai toks teatras, kuriame piliečiai dalyvauja kaip patariamasis valdžios balsas. Ne visas problemas galime išspręsti keisdami savo pačių elgesį, kai kada situacija turi keistis ne tik mūsų bendruomenėje, bet ir visame mieste ar šalyje. Šiuo tikslu Augustas Boalis sukūrė Įstatymų leidybos teatrą, kurį pats naudojo dirbdamas Rio de Žaneiro miesto valdyboje. Šio metodo pagalba galima giliau pažvelgti į šalyje egzistuojančius ir nepriimtinus žmonėms įstatymus, jų keitimo galimybes, demokratiškus būdus piliečiams išsakyti savo nuomonę valdžios atstovams.
 
Nauda ir galimybės programos dalyviams:
  • Geriau pažins save ir kitus kolektyvo narius;
  • Ieškos galimybių pasitikėti kitais grupės nariais, dirbti kaip vieninga komanda;
  • Mokysis drąsiau reikšti mintis ir idėjas grupėje;
  • Ras naujų būdų įveikti sudėtingoms socialinėms situacijoms, valdyti ir spręsti konfliktus;
  • Atpažins, kaip patys dalyvauja gyvenime, kokį vaidmenį dažniausiai užima ir ateityje turės daugiau galimybių ir būdų būti su kitais;
  • Didės gebėjimas empatiškai priimti kitą žmogų, nesivadovaujant išankstinėmis neigiamomis nuostatomis;
  • Labiausiai susidomėję ir norintys taikyti išbandytas technikas gyvenime ar darbe, gaus dovanų metodinę Engiamųjų teatro medžiagą arba Augusto Boalio knygą.
Galima užsiėmimų struktūra (ją galima koreguoti pagal galimybes ir poreikius):
Užsiėmimų trukmė ir struktūra derinama individualiai, prisitaikant prie grupės poreikių, vyraujančių sunkumų ar interesų, siekiamų tikslų.
 
4 akademinių valandų užsiėmimas:
 
1. Apšilimo bei komandos formavimo žaidimai ir pratimai;
2. Vaizdinių teatras grupėje ir mažesnėse grupelėse. Aktualių ir / arba probleminių temų išryškinimas ir pasiruošimas atvirai apie jas kalbėti;
3. Forumo teatras. Pasiskirstymas grupelėmis, aktualių problemų įvardinimas ir aptarimas, trumpų etiudų sukūrimas;
4. Darbas su Forumo teatro etiudais: grupelės pristatys etiudus likusiems grupės nariams, vyks diskusija, ieškoma įvairių sprendimo būdų, vaidinimo metu bandoma spręsti kilusią problemą ar konfliktą. Kiekvienas žiūrovas galės pabūti ir aktoriumi! Priklausomai nuo laiko, temų ir grupės dydžio, gali būti dirbama arba su visomis Forumo teatro situacijomis arba su keliomis aktualiausiomis.
5. Refleksija. Gautų pamokų ir patyrimo apibendrinimas, susiejimas su kasdieniu gyvenimu ir gairių, ką būtų galima panaudoti ateityje susidūrus su sudėtingomis situacijomis, numatymas.
 
7 akademinių valandų (visos dienos) trukmės užsiėmimas:
 
1. Apšilimo bei komandos formavimo žaidimai ir pratimai;
2. Vaizdinių teatras grupėje ir mažesnėse grupelėse. Aktualių ir / arba probleminių temų išryškinimas ir pasiruošimas atvirai apie jas kalbėti;
3. Forumo teatras. Pasiskirstymas grupelėmis, aktualių problemų įvardinimas ir aptarimas, trumpų etiudų sukūrimas;
4. Darbas su Forumo teatro etiudais: grupelės pristatys etiudus likusiems grupės nariams, vyks diskusija, ieškoma įvairių sprendimo būdų, vaidinimo metu bandoma spręsti kilusią problemą ar konfliktą. Kiekvienas žiūrovas galės pabūti ir aktoriumi! Suvaidinamos ir aptariamos visos parengtos situacijos, dirbama naudojant skirtingas technikas: karštų kėdžių, aktorių keitimo, skirtingų protagonistų pasirinkimo ir kt. Ieškoma kuo didesnio elgesio būdų, konfliktų sprendimo ar sudėtingų situacijų įveikos spektro
5. Pasirinktinai pristatomas ir praktiškai išbandomas vienas iš metodų: Nematomas teatras, Laikraščių teatras, Troškimų vaivorykštė arba Įstatymų leidybos teatras;
6. Refleksija. Gautų pamokų ir patyrimo apibendrinimas, susiejimas su kasdieniu gyvenimu ir gairių, ką būtų galima panaudoti ateityje susidūrus su sudėtingomis situacijomis, numatymas.
 
Papildomos paslaugos:
 
Kolektyvo, grupės ar organizacijos probleminių sričių ar nuostatų išsiaiškinimas naudojant anketinį tyrimą (pvz., diskriminacija, nepagarba, konfliktai, jų sprendimo tinkamumas ir pan.)
 
Siekiant spręsti kolektyve kylančius sunkumus, neretai yra naudinga išsiaiškinti, kurios sritys yra labiausiai probleminės, kaip jaučiasi grupės nariai, kaip mato situaciją savo organizacijoje ar grupėje, kokius būtinus pokyčius mato ir kt. Šiuo tikslu prieš pradedant dirbti gali būti atliekamas anketinis tyrimas, kuriame naudojami uždari ir atviri klausimai, esant reikalui – semantinio diferencialo metodas. Tyrimo rezultatai gali būti naudojami vėliau, dirbant su grupe aukščiau įvardintais metodais ir pakreipiant darbą labiausiai probleminių sričių link arba kolektyvo susipažinimui su esama situacija, diskusijų ir pokyčių iniciajavimui.
 
Forumo teatro spektaklis platesnei bendruomenei
 
Grupė darbuotojų ar bendruomenės narių gali parengti spektaklį, kuriame galėtų dalyvauti platesnė bendruomenė. Tokiame spektaklyje gali dalyvauti apie 100 žmonių, kurie taip pat taptų aktyviai diskusijų ir veiksmo dalyviais. Spektaklis parengiamas iš anksto įprastinio užsiėmimo metu. Pagrindinis tokio viešo spektaklio tikslas – parodyti platesnei bendruomenei vyraujančias problemas, kviesti juos išsakyti savo nuomonę, įsijungti į aktyvią sprendimų paiešką.
 
Užsiėmimus veda šios metodikos pradininkės Lietuvoje bei ilgametę patirtį darbe su šias metodais turinčios specialistės - aktorė Rimanta Vaičekonytė ir psichologė Virginija Skučaitė.

Paslaugos yra mokamos.
Kaina derinama priklausomai nuo užsiėmimų trukmės, vietos, grupės.

Šiaspaslaugas, sudarant sutartį, yra galimybė įtraukti į Jūsų konkursams teikiamus ar jau įgyvendinamus projektus, pritaikyti aktualias temas ar, naudojant šią metodiką, spręsti  Jūsų bendruomenėje/visuomenėje egzistuojančias problemas.

Susisiekite tel. +370 614 24997
el.p. rimanta@forumoteatras.lt
 
 
<< Atgal