Paslaugos
UŽSIĖMIMAI JAUNIMUI. PROGRAMA "IN ACTION" ("Veiksme")
Komandos formavimas
Konfliktų sprendimas
Socialinės ir pilietinės atsakomybės ugdymas
 
 
Kodėl reikalinga programa „IN ACTION“ JAUNIMUI?


Situacijos/problemos aprašymas:

Dažna klasė ar jaunimo kolektyvas susiduria su vaikų/jaunimo tarpusavio santykių problemomis, kurios įgauna įvairias formas: patyčios, neigiama lyderystė, susiskaldymas grupėmis, konfliktai, nesusikalbėjimas, netolerancija ir kt.Nesprendžiamos problemos blogina klasės/kolektyvo mikroklimatą, mažina jaunų žmonių motyvaciją mokytis/užsiimti veikla, trukdo susikaupti bei atitraukia dėmesį nuo mokymosi/veiklos į tarpasmeninių santykių sunkumus. Tokių įtemptų santykių pasekmes patira ir mokytojai bei vadovai, kurie jaučiasi atsakingi už atmosferą kolektyve, ir jaunų žmonių tėvai, kurie jaudinasi dėl pablogėjusios savo vaikų emocinės savijautos.
Reikia nepamiršti, kad vaikai mokykloje ne tik mokosi akademinių dalykų, bet ir formuoja bendravimo su aplinkiniais įgūdžius, todėl labai svarbu sudaryti sąlygas moksleiviams mokytis konstruktyviai bendrauti tarpusavyje, efektyviai spręsti konfliktus bei iškylančius sunkumus.
 
Pasiūlymai, kaip spręsti problemą/as:

Pirmasis žingsnis, siekiant išspręsti problemą – tai rasti jos priežastis, jas aiškiai įvardinti. Neretai nėra sunku pastebėti klasėje/kolektyve kylančius sunkumus, nes jie būna akivaizdūs, tačiau daug sunkiau atrasti sunkumų atsiradimo priežastis, nes jos nėra taip aiškiai matomos. Tačiau tik atradus problemos priežastis galime ieškoti būdų jaspašalinti ir spręsti problemas.
Ieškant priežasčių ir sprendimų, svarbu naudotis tinkamais metodais, padedančiais aiškiau pamatyti egzistuojančias problemas, santykių sunkumus, ieškoti tinkamų problemų sprendimo būdų, įsisąmoninti savo jausmus, prisiimti atsakomybę už savo elgesį, lavinti bendravimo ir konfliktų sprendimo įgūdžius.
 
Ką mes siūlome?

Mūsų užsiėmimai remiasi Augusto Boalio „Engiamųjų teatro“ sistema. Lietuvoje tai naujoviški, retai kur taikomi, metodai. Jie pagrįsti praktinėmis užduotimis, leidžia analizuoti socialines situacijas, įsisąmoninti patiriamus jausmus, ieškoti naujų ir kūrybiškų sprendimų, pažinti save ir kitus, ugdo pasitikėjimą ir atsakomybės jausmą.
 
Naudojami metodai:
 
Žaidimai/pratimai– būtina kiekvieno užsiėmimo dalis. Jų tikslas nėra tiesiog smagiai praleisti laiką, žaidimai padeda atsipalaiduoti, užmegzti ryšį su savo kūnu, mokytis jo klausyti, kuria grupės bendrumo atmosferą, moko pasitikėti kitais grupės nariais. Jie padeda nusikratyti „socialinės kaukės“, kurią užsidedame atlikdami kasdienes veiklas ir tapatindamiesi su pasirinktu vaidmeniu ir pamatyti save bei pasaulį kitu kampu.
 
Vaizdinių teatras – skirtas pajausti kūno siunčiamiems signalams, kurie aiškiai parodo, kaip mes jaučiamės, kas mums patinka ar ko norime atsisakyti. Kūnas meluoja daug rečiau, negu žodžiai, todėl išmokę jo klausytis, atidžiai stebėti, galime daug sužinoti tiek apie save, tiek apie kitus. Vaizdinių teatro metu pradedame kliautis įvairiais pojūčiais, turime galimybę leisti savo emocijoms laisvai kilti, nebandydami suteikti joms apibrėžimo, rėmų. Tokia patirtis padeda pasiruošti darbui su sunkiomis temomis, kurios pamažu skleisis pereinant į Forumo teatro metodą.
 
Forumo teatras – vienas žymiausių Augusto Boalio sukurtų metodų, plačiai paplitęs visuose žemynuose. Forumo teatras gali būti naudojamas labai įvairiais būdais ir skirtingiems tikslams. Mūsų užsiėmimuose ši technika skirta išryškinti vyraujančioms problemoms, jas įvardinti, diskutuojant ieškoti galimų priežasčių, kilmės šaltinių, o taip pat tiek diskusijų, tiek vaidybos pagalba ieškoti kuo įvairesnių problemos sprendimo būdų. Visi turi galimybę pabūti nukentėjusio žmogaus „kailyje“, patirti jausmus, kuriuos sukelia patyčios ar netolerancija. Tai didina empatiją skriaudžiamam žmogui, o kartu padeda įsitikinti, kaip nelengva kažką pakeisti tapus „auka“. Kartu ieškoma įvairių ir kūrybiškų sprendimų, kaip situaciją galėtų pakeisti kenčiantis žmogus ar tie, kurie mato jo kančią. Kuo daugiau sprendimų – kad ir labai netikėtų ir sunkiai įgyvendinamų – randama, tuo labiau auga viltis, kad sudėtingos situacijos nėra beviltiškos ir jei nesiseka jų pakeisti įprastais būdais, galbūt galima išbandyti kažką naujo.
 
Troškimų vaivorykštė – introspekcinė technika, skirta geriau pažinti savo vidinius „demonus“, tuos, kurie mus kankina, nuvertina, tikina, kad esame nieko verti ar kad niekada gyvenime nieko nepasieksime. Naudojami metodai padeda pamatyti, kokį vaidmenį vaidiname savo kasdieniame gyvenime, ar esame patenkinti savo pasirinkimais, ar nenutolome nuo savo vertybių bei tikslų (bei ar apskritai esame juos įsisąmoninę). Šis technikų rinkinys padeda pamatyti, kaip mes engiame patys save ir įveikti „vidinius agresorius“.
 
Laikraščių teatras – itin įdomus būdas atrasti, kas slypi už žiniasklaidoje pateiktos informacijos. Laikraščių teatras – tai įvairios technikos, skirtos kritiniam mąstymui vystyti, atpažinti prieštaravimus, ieškoti sąsajų, įsigilinti, kokia žinutė slypi už abstrakčių terminų, kurie mums neatskleidžia tikrosios prasmės. Tai – gera praktika norintiems išmokti „nepriimti visko už gryną pinigą“, analizuoti, suvokti ne tik atskiras dalis, bet ir visumą, atskirti, kur tik reklama, viešinimas, o kur – realybė.
 
Nematomas teatras – susipažinus su pagrindiniais Nematomo teatro principais, atsiveria visos galimybės įtraukti į veiksmą visą mokyklos ar kitos organizacijos bendruomenę. Nematomo teatro aktoriai niekada neišsiduoda, kad jie aktoriai! Pasirinkę jų manymu probleminę situaciją, į kurią norėtų atkreipti visos bendruomenės dėmesį, jie suvaidina, kad tai nutinka iš tikrųjų (pvz., priekabiavimas, muštynės), stebi aplinkinių reakcijas, o stebėtojus vaidinantys aktoriai bando įtraukti kitus į diskusiją, provokuodami juos išsakyti savo nuomonę, reakcijas, priežastis, kodėl jie renkasi padėti ar nepadėti aukai ir pan. Vėliau gali būti atskleista, kad ką tik visi netikėtai tapo vaidinimo dalimi arba sukaupta patirtis gali būti panaudojama kviečiant bendruomenę diskutuoti apie esamas problemas, remiantis stebėtomis situacijomis. Tai – tam tikras visuomenės nuostatų tyrimas.
 
Įstatymų leidybos teatras – tai toks teatras, kuriame piliečiai dalyvauja kaip patariamasis valdžios balsas. Ne visas problemas galime išspręsti keisdami savo pačių elgesį, kai kada situacija turi keistis ne tik mūsų bendruomenėje, bet ir visame mieste ar šalyje. Šiuo tikslu Augustas Boalis sukūrė Įstatymų leidybos teatrą, kurį pats naudojo dirbdamas Rio de Žaneiro miesto valdyboje. Šio metodo pagalba galima giliau pažvelgti į šalyje egzistuojančius ir nepriimtinus žmonėms įstatymus, jų keitimo galimybes, demokratiškus būdus piliečiams išsakyti savo nuomonę valdžios atstovams.
 
Nauda ir galimybės programos dalyviams:
 
·         Geriau pažins save ir kitus, pamatys, kuo yra panašūs į kitus, o kuo – unikalūs.
·         Mokysis dirbti su grupe kaip su vieninga komanda, pasitikėti kitais, atsipalaiduoti, drąsiau reikšti mintis ir jausmus grupėje.
·         Įsisąmonins savo poreikius ir jausmus, mokysis juos atpažinti, suprasti bei tinkamai išreikšti.
·         Pradės atpažinti kasdienes situacijas, kurios kelia neigiamus jausmus, mokysis jas konstruktyviai spręsti.
·         Forumo teatro pagalba dalyviai drauge ieškos kuo įvairesnių sprendimų problemoms, su kuriomis susiduria jie patys ar jų draugai.
·         Mokysis pamatyti savo indėlį į situaciją bei prisiimti atsakomybę, pajausti savo pilietinę teisę bei galią patiems keisti tai, kas skaudina ar slegia, o ne tik laukti, kol tai padarys kas nors kitas.
·         Išsineš daug naujų būdų spręsti konfliktus ir įveikti sunkumus, kurie padės kasdieniame gyvenime, moksle ir kitose veiklose.
 
Nauda mokytojams:
·         Užsiėmimuose dalyvaujantys mokytojai dovanų gaus metodines knygas, kuriose ras įvairių idėjų ir patarimų, kaip taikyti Engiamųjų teatro metodus savo tolimesniame darbe.
·         Sužinos būdų kartu su visa kolektyvu spręsti kilusius sunkumus.
·         Išmoks metodų, kuriuos galės taikyti pamokų ar klasės valandėlių metu, jeigu reikės padėti jaunimui susikaupti ar atsipalaiduoti, susitelkti bendram darbui ar pagerinti atmosferą klasėje.
 
Galima užsiėmimų struktūra (struktūrą galima koreguoti pagal galimybes ir poreikius):
Užsiėmimų trukmė ir struktūra derinama individualiai, prisitaikant prie klasės/kolektyvo ar kitos grupės poreikių, vyraujančių sunkumų, siekiamų tikslų.
 
4 akademinių valandų trukmės užsiėmimas:
1. Susipažinimas, apšilimas, žaidimai.
2. Vaizdinių teatras grupėje ir mažesnėse grupelėse. Aktualių bei probleminių temų išryškinimas ir pasiruošimas kalbėti apie jas.
3. Forumo teatras. Pasiskirstymas grupelėmis, aktualių problemų atradimas ir aptarimas, trumpų etiudų sukūrimas.
4. Darbas su Forumo teatro etiudais: kiekviena grupelė pristato vaidinimą likusiems grupės nariams, kurie diskutuoja, ieško problemos sprendimo būdų, prisijungia prie vaidinimo, keičia aktorius ir patys išbando įvairius elgesio būdus, kurie galėtų padėti išspręsti sudėtingą situaciją. Priklausomai nuo dalyvių skaičiaus gali būti dirbama su visomis Forumo teatro situacijomis arba bendru dalyvių sprendimu išrenkamos kelios pačios aktualiausios ir jos išsamiai nagrinėjamos.
5. Refleksija. Gautų pamokų ir patyrimo apibendrinimas, susiejimas su kasdieniu gyvenimu ir gairių, ką būtų galima panaudoti ateityje susidūrus su sudėtingomis situacijomis, numatymas.
 
7 akademinių valandų (visos dienos) trukmės užsiėmimas:
1. Susipažinimas, apšilimas, žaidimai.
2. Vaizdinių teatras grupėje ir mažesnėse grupelėse. Aktualių bei probleminių temų išryškinimas ir pasiruošimas kalbėti apie jas.
3. Forumo teatras. Pasiskirstymas grupelėmis, aktualių problemų atradimas ir aptarimas, trumpų etiudų sukūrimas.
4. Darbas su Forumo teatro etiudais: kiekviena grupelė pristato vaidinimą likusiems grupės nariams, kurie diskutuoja, ieško problemos sprendimo būdų, prisijungia prie vaidinimo, keičia aktorius ir patys išbando įvairius elgesio būdus, kurie galėtų padėti išspręsti sudėtingą situaciją. Suvaidinamos ir aptariamos visos parengtos situacijos, dirbama naudojant skirtingas technikas: karštų kėdžių, aktorių keitimo, skirtingų protagonistų pasirinkimo ir kt. Išbandomi įvairūs galimi sprendimų variantai kiekvienai suvaidintai situacijai, siekiant suteikti vaikams kuo platesnį galimų problemų sprendimo būdų rezervą.
5. Pasirinktinai pristatomas ir praktiškai išbandomas vienas iš metodų: Nematomas teatras, Laikraščių teatras, Troškimų vaivorykštė arba Įstatymų leidybos teatras.
6. Refleksija. Gautų pamokų ir patyrimo apibendrinimas, susiejimas su kasdieniu gyvenimu ir gairių, ką būtų galima panaudoti ateityje susidūrus su sudėtingomis situacijomis, numatymas.
 
Papildomos paslaugos
Tęstinis darbas su grupe
Užsiėmimas gali būti vienkartinis, tačiau tai gali tapti tęstiniu procesu, kuomet su ta pačia grupe periodiškai (pvz., kartą į mėnesį) dirbama skirtingomis temomis naudojant šiuos metodus. Ilgalaikio darbo nauda visada yra didesnė, nes ilgesnį laiką dirbant susiformuoja stipresnė komanda, dalyviai tampa atviresni, mažiau bijo dalintis jausmais, išmoksta gerbti vieni kitus, išklausyti, o tai suteikia erdvę daug gilesniam darbui. Be to, per ilgesnį laiką yra įtvirtinami nauji įgūdžiai, jie tampa kasdienio gyvenimo dalimi.
 
Klasės/kolektyvo, mokyklosar kitos grupės probleminių sričių ar požiūrio į įvairias problemas/temas išsiaiškinimas naudojant anketinį tyrimą (pvz. patyčios, dikriminacija, smurtas ir kt.)
Siekiant spręsti klasėje/kolektyve ar mokykloje kylančius sunkumus, neretai yra naudinga išsiaiškinti, kurios sritys yra labiausiai probleminės, kaip jaunimas jaučiasi mokykloje/grupėje, būdami su savo bendraamžiais, kitais bendruomenės nariais, kiek saugūs jaučiasi įvairiose mokyklos ar kitos įstaigosvietose, kokios socialinės ar kt. situacijos juos labiausiai neramina. Šiuo tikslu prieš užsiėmimus su grupe gali būti atliekamas anketinis tyrimas, kuriame naudojami uždari bei atviri klausimai, semantinio diferencialo metodas. Tyrimo rezultatai gali būti naudojamivėliau dirbant su grupe ir pakreipiant grupės darbą probleminių temų, išryškėjusių tyrimo metu, link. Taip pat jie gali būti pristatyti mokyklos personalui, siekiančiam daugiau sužinoti apie jaunų žmonių savijautą mokykloje bei jų patiriamus sunkumus.
 
Forumo teatro spektaklis mokyklosbendruomenei
Atlikus anketinį tyrimą ir išryškinus mokykloje vyraujančias problemas, gali būti naudinga dirbti ne tik su atskira klase/grupe, bet su platesne mokyklos/organizacijos bendruomene. Šiuo tikslu gali būti surenkama motyvuoto jaunimo grupė, su kuria, remiantis aukščiau pateiktomis užsiėmimo schemomis, sukuriamas Forumo teatro mini spektaklis, atspindintis anketinio tyrimo metu išryškėjusias problemas. Tada šis spektaklis pristatomas mokyklos/organizacijos bendruomenei (gali dalyvauti apie 100 žmonių), kurie turi galimybę pamatyti scenoje vykstančias jiems pažįstamas situacijas, diskutuoti apie galimus pokyčius, atvirai išsakyti savo jausmus ar mintis apie tai, kas vyksta scenoje, pabandyti patys užlipti ant scenos, pakeisti kurį nors aktorių ir išbandyti scenoje savo pasiūlymą, ką turėtų padaryti kitaip skriaudžiamas žmogus ar tie, kurie stebi šią skriaudą, kad situacija pasikeistų geresne linkme. Paprastai jaunimas labai įsitraukia į tokio pobūdžio veiklą, nors iš pradžių ir kiek varžosi. Neretai tenka išgirsti, kad atgarsiai apie šią patirtį dar ilgai sklido mokykloje. Susikalbėti aktoriams ir publikai padeda Džokeris – taip Forumo teatre vadinamas spektaklio vedėjas, kurio užduotis yra paskatinti publiką aktyviai dalyvauti, diskutuoti ir vaidinti.

Užsiėmimus veda šios metodikos pradininkės Lietuvoje ir ilgametę patirtį darbe su šias metodais turinčios specialistės - aktorė Rimanta Vaičekonytė ir psichologė Virginija Skučaitė.


Paslaugos yra mokamos.

Kaina derinama priklausomai nuo užsiėmimų trukmės, vietos, grupės.
 
Šias teikiamas paslaugas, sudarant sutartį, yra galimybė įtraukti į Jūsų konkursams teikiamus ar jau įgyvendinamus projektus, pritaikyti aktualias temas ar naudojant šią metodiką, spręsti  Jūsų klasėje/kolektyve/bendruomenėje egzistuojančias problemas.

Susisiekite tel. +370 614 24997
el.p. rimanta@forumoteatras.lt 
 
 
<< Atgal