Paslaugos
„ENGIAMŲJŲ TEATRO“ METODŲ SISTEMOS MOKYMAI

Kam skirti mokymai?
  • Mokytojams ir jaunimo lyderiams, norintiems integruoti Engiamųjų teatro metodus į neformalųjį ugdymą mokykloje;
  • Socialiniams, policijos darbuotojams, kitiems specialistams, dirbantiems su socialiai pažeidžiamais asmenimis;
  • Prevencijos specialistams;
  • Visiems besidomintiems ir norintiems išmokti taikyti Engiamųjų teatro metodus grupėje, kolektyve, darbe, mokymosi įstaigoje ar kitur.
 Kur galima taikyti Engiamųjų teatro metodus?
 
Metodai yra skirti dirbti su įvairaus amžiaus bei interesų grupėmis, gali būti taikomi kaip prevencinė priemonė, padeda ugdyti socialinius įgūdžius, moko stebėti ir išreikšti savo jausmus, mintis grupėje, skatina pažinti save ir kitus, ugdo socialinę ir pilietinę atsakomybę už savo veiksmus. Tai – aktyvūs, patrauklūs metodai, kurie savo žaismingumu ir energija patraukia ir išlaiko grupės dėmesį, tačiau kartu, pamažu įsitraukiant ir gilinantis į kylančias temas, problemas, dirbama rimtai ir giliai. Po užsiėmimo ilgą laiką lieka ne tik geri jausmai, bet ir mintys apie tai, kas mūsų gyvenime mums yra priimtina, o kas ne, ką norėtume keisti ir kaip galėtume tai padaryti, skatina būti mažiau abejingais socialinei neteisybei aplinkui mus.
Todėl Engiamųjų teatras puikiai tinka dirbti su vaikų ir jaunimo grupėmis, padedant jiems spręsti kolektyve kylančias problemas (pvz., patyčias, smurtą), vykdant įvairias prevencines programas, taip pat ši metodų sistema naudinga ugdant socialinius įgūdžius, mokant tinkamai komunikuoti grupėje, išsakyti savo nuomonę neįžeidžiant kitų, spręsti konfliktus nesmurtiniais būdais, siekti  tikslų, prisiimti atsakomybę už savo elgesį, o ne tik pasyviai laukti, kol kas nors pasikeis.
Dalis metodų labiau skirti socialinei aplinkai keisti, kiti – gilintis į savo vidinį pasaulį ir įveikti agresorius, kurie gyvena mumyse ir mus nuvertina, smerkia, tikina, kad nepajėgsime kažko padaryti, dar kiti – daugiau orientuoti į platesnę visuomenę ir politinių pokyčių iniciavimą.
 
Engiamųjų teatro metodai:
 
Žaidimai / pratimai. Tai – būtina kiekvieno užsiėmimo dalis. Jų tikslas nėra tiesiog smagiai praleisti laiką, žaidimai padeda atsipalaiduoti, užmegzti santykį su savo kūnu, mokytis jo klausytis, kuria grupės bendrumo atmosferą, moko pasitikėti kitais grupės nariais. Jie padeda nusikratyti „socialinių kaukių“, pamatyti save ir pasaulį kitu, neįprastu, kampu.
 
Vaizdinių teatras –skirtas pajausti kūno siunčiamiems signalams, kurie aiškiai parodo, kaip mes jaučiamės, kas mums patinka ar ko norime atsisakyti. Kūnas meluoja daug rečiau, negu žodžiai, todėl išmokę jo klausytis, atidžiai stebėti, galime daug sužinoti tiek apie save, tiek apie kitus. Vaizdinių teatro metu pradedame kliautis įvairiais pojūčiais, turime galimybę leisti savo emocijoms laisvai kilti, nebandydami suteikti joms apibrėžimo, formų. Tokia patirtis padeda pasiruošti darbui su sunkiomis temomis, kurios pamažu skleisis pereinant į Forumo teatro metodą.
 
Forumo teatras –vienas žymiausių Augusto Boalio sukurtų metodų, plačiai paplitęs visuose žemynuose. Forumo teatras gali būti naudojamas labai įvairiais būdais ir skirtingiems tikslams. Forumo teatro metu dalyviai iškelia į paviršių jiems aktualias problemas, tačiau apie jas ne tik diskutuoja, nagrinėja, bet ir suvaidina mini-etiudus. Pasiskirstę mažomis grupelėmis, dalyviai sukuria vaidybines situacijas, kurias paskui pristato kitiems dalyviams. Tada su etiudais dirbama įvairiais Augusto Boalio pasiūlytais ir išplėtotais būdais: „karštų kėdžių“, „patarimų aktoriams“, „aktorių keitimo“, „skirtingų protagonistų pasirinkimo“, „aktorių keitimo“. Mokymų dalyviai bus supažindinami su šiais darbo būdais, jie išbandomi praktiškai, dirbant su situacijomis, mokomasi, kaip jie gali padėti rasti kuo daugiau įmanomų sprendimų sudėtingoms situacijoms. Taip pat dalyviai apmokomi atlikti „Džokerio“ - tarpininko tarp publikos ir aktorių – vaidmenį.
 
Troškimų vaivorykštė – introspekcinė technika, skirta geriau pažinti savo vidinius „demonus“, tuos, kurie mus kankina, nuvertina, tikina, kad esame nieko verti ar kad niekada gyvenime nieko nepasieksime. Naudojami metodai padeda pamatyti, kokį vaidmenį vaidiname savo kasdieniame gyvenime, ar esame patenkinti savo pasirinkimais, ar nenutolome nuo savo vertybių bei tikslų. Šis technikos rinkinys padeda pamatyti, kaip mes patys save engiame ir įveikti „vidinius agresorius“.
 
Laikraščių teatras –tai itin įdomus būdas atrasti, kas slypi už viešai pateikiamos informacijos. Tai įvairios technikos, skirtos kritiniam ir kūrybiškam mąstymui vystyti, atpažinti prieštaravimus, rasti sąsajas, įsigilinti, kokios žinutės išties slypi už abstrakčiai vartojamų sąvokų, įsigilinti į tikrąją problemos esmę. Nors tradiciškai šis metodas taikomas skaitant įvairias laikraščių žinutes, tačiau lygiai taip pat gali būti gilinamasi ir į kitokius, konkrečiai grupei įdomius ir aktualius, tekstus. Dalyviai turės progą susipažinti su įvairiomis Laikraščių teatro technikomis ir galimybėmis jas naudoti darbe su grupe.
 
Nematomas teatras - susipažinus su pagrindiniais Nematomo teatro principais, atsiveria visos galimybės įtraukti į veiksmą daug platesnį kolektyvą, bendruomenę, visuomenę.  Nematomo teatro aktoriai niekada neišsiduoda, kad jie aktoriai! Jie provokatoriai, kurie pasirenka probleminę situaciją, į kurią norėtų atkreipti ir kitų žmonių dėmesį ir suvaidina, kad tai nutinka iš tikrųjų (pvz., diskriminacija, nepagarba ar kt.), stebi aplinkinių reakcijas, o tarp stebėtojų įsimaišę „aktoriai“ bando įtraukti visus į diskusijas apie tai, kaip jie reaguoja į tokią situaciją, ar bando ją spręsti, ar apsimeta, kad nemato ir pan. Tai – tam tikras visuomenės nuostatų tyrimas ir kartu – intervencija. Vėliau, remiantis šiomis suvaidintomis situacijomis ir jų metu įgyta patirtimi, galima kviesti jau visą bendruomenę diskutuoti apie esamas problemas ir kviesti jas spręsti. Dalyviams bus pateikta teorinė informacija apie Nematomo teatro organizavimo ypatumus, praktiniai patarimai ir pratimai, kaip tai gali būti įgyvendinama.
 
Įstatymų leidybos teatras –tai toks teatras, kuriame piliečiai dalyvauja kaip patariamasis valdžios balsas. Ne visas problemas galime išspręsti keisdami savo pačių elgesį, kai kada situacija turi keistis ne tik mūsų bendruomenėje, bet ir visame mieste ar šalyje. Šiuo tikslu Augustas Boalis sukūrė Įstatymų leidybos teatrą, kurį pats naudojo dirbdamas Rio de Žaneiro miesto valdyboje. Šio metodo pagalba galima giliau pažvelgti į šalyje egzistuojančius ir nepriimtinus žmonėms įstatymus, jų keitimo galimybes, demokratiškus būdus piliečiams išsakyti savo nuomonę valdžios atstovams. Dalyviai bus supažindinti su Įstatymų leidybos teatro taikymo principais, galimybėmis jį panaudoti savo darbe.
 
Nauda ir galimybės mokymų dalyviams:
 
·         Susipažins su Engiamųjų teatro istorija;
·         Sužinos teorinius ir praktinius Engiamųjų teatro taikymo principus;
·         Praktiškai išbandys pasirinktus Engiamųjų teatro metodus, turės galimybę pabūti dalyvio „kailyje“, daugiau sužinos apie save ir kitus, nagrinės jiems aktualias socialines situacijas, ieškos įvairių sprendimo būdų, kuriuos galės pritaikyti savo gyvenime;
·         Turės galimybę užduoti rūpimus klausimus, sužinos, kaip Engiamųjų teatrą galima taikyti dirbant su konkrečiomis žmonių grupėmis;
·         Dovanų gaus metodines knygas, pristatančias Engiamųjų teatro taikymo principus ir pavyzdžius arba Augusto Boalio knygas.
 
Galima užsiėmimų struktūra (ją galima koreguoti pagal galimybes ir poreikius):
Užsiėmimų trukmė ir struktūra derinama individualiai, prisitaikant prie grupės poreikių, vyraujančių sunkumų ar interesų, siekiamų tikslų.
 
  4 akademinių valandų mokymai:
 
1. Refleksija rate, apšilimo ir komandos formavimo žaidimai ir pratimai: teorija ir praktika.
2. Engiamųjų teatro istorija ir pagrindiniai principai.
3. Vaizdinių teatras: teorija ir praktika.
4. Forumo teatras: teorija ir praktika. Etiudų kūrimo taisyklės, pagrindai, praktinis išbandymas, darbas su sukurtais etiudais didesnėje grupėje, teoriniai įvairių darbo su etiudais būdais principai, praktinis visų arba kelių (priklausomai nuo grupės dydžio, laiko ir kitų sąlygų) išbandymas.
5. Patarimai ir taisyklės „Džokeriui“, tarpininkui tarp publikos ir aktorių, šio vaidmens pademonstravimas ir / arba išbandymas.
6. Refleksija. Gautų pamokų ir patyrimo apibendrinimas, susiejimas su kasdieniu gyvenimu ir gairių, ką būtų galima panaudoti ateityje susidūrus su sudėtingomis situacijomis, numatymas.
 
8 akademinių valandų (visos dienos) trukmės mokymai:
 
1. Refleksija rate, apšilimo ir komandos formavimo žaidimai ir pratimai: teorija ir praktika.
2. Engiamųjų teatro istorija ir pagrindiniai principai.
3. Vaizdinių teatras: teorija ir praktika.
4. Forumo teatras: teorija ir praktika. Etiudų kūrimo taisyklės, pagrindai, praktinis išbandymas, darbas su sukurtais etiudais didesnėje grupėje, teoriniai įvairių darbo su etiudais būdais principai, praktinis jų išbandymas, skiriant pakankamai dėmesio kiekvienai situacijai ir visiems darbo su šiais etiudais darbo būdams.
5. Patarimai ir taisyklės „Džokeriui“, tarpininkui tarp publikos ir aktorių, šio vaidmens pademonstravimas ir / arba išbandymas.
6. Pasirinktinai pristatomas ir praktiškai išbandomas vienas iš metodų: Nematomas teatras, Laikraščių teatras, Troškimų vaivorykštė arba Įstatymų leidybos teatras;
7. Refleksija. Gautų pamokų ir patyrimo apibendrinimas, susiejimas su kasdieniu gyvenimu ir gairių, ką būtų galima panaudoti ateityje susidūrus su sudėtingomis situacijomis, numatymas.
 
16 – 20 akademinių valandų (dviejų dienų) trukmės mokymai:
 
1. Refleksija rate, apšilimo ir komandos formavimo žaidimai ir pratimai: teorija ir praktika.
2. Engiamųjų teatro istorija ir pagrindiniai principai.
3. Vaizdinių teatras: teorija ir praktika.
4. Forumo teatras: teorija ir praktika. Etiudų kūrimo taisyklės, pagrindai, praktinis išbandymas, darbas su sukurtais etiudais didesnėje grupėje, teoriniai įvairių darbo su etiudais būdais principai, praktinis jų išbandymas, skiriant pakankamai dėmesio kiekvienai situacijai ir visiems darbo su šiais etiudais darbo būdams.
5. Patarimai ir taisyklės „Džokeriui“, tarpininkui tarp publikos ir aktorių, šio vaidmens pademonstravimas ir / arba išbandymas.
6. Troškimų vaivorykštė: teorija ir praktika. Metodai, skirti vidiniams agresoriams atrasti ir įveikti.
7. Laikraščių teatras: teorija ir praktika. Susipažinimas su pagrindinėmis Laikraščių teatro technikomis, jų pritaikymu darbui su konkrečiomis grupėmis.
8. Nematomas teatras: teorija ir praktika. Supažindinimas su Nematomo teatro taikymo principais, taisyklėmis, galimybėmis taikyti savo aplinkoje. Praktinis išbandymas grupėje ar už jos ribų.
9. Įstatymų leidybos teatras: teorija ir praktika. Istorija, taikymo praktikoje pavyzdžiai, diskusija apie galimybes naudoti šį metodą Lietuvoje, praktinis bandymas susieti Engiamųjų teatro metodus su įstatymų keitimo galimybėmis.
10. Refleksija. Gautų pamokų ir patyrimo apibendrinimas, susiejimas su kasdieniu gyvenimu ir gairių, ką būtų galima panaudoti ateityje susidūrus su sudėtingomis situacijomis, numatymas.
 
Forumo teatro spektaklis platesnei bendruomenei
 
Mokymų metu yra galimybė sukurti Forumo teatro spektaklį, jį surepetuoti ir vėliau, po mokymų, pristatyti platesnei bendruomenei (pvz., jei mokosi tik dalis darbuotojų, jie gali supažindinti kolegas su tuo, ką išmoko, suorganizuodami jiems atvirą spektaklį – diskusiją). Tokiame renginyje gali dalyvauti apie 100 žmonių. Šio renginio metu dalyviai turėtų galimybę patys išbandyti Džokerio vaidmenį arba stebėti, kaip diskusiją su didele auditorija veda profesionalus Džokeris. Tai kartu būtų ir galimybė pamatyti, kad Engiamųjų teatro metodai gali būti taikomi ne tik dirbant su mažomis grupėmis, bet ir su gausia publika.
 
Užsiėmimus veda šios metodikos pradininkės Lietuvoje ir ilgametę patirtį darbe su šias metodais turinčios specialistės - aktorė Rimanta Vaičekonytė ir psichologė Virginija Skučaitė.

Paslaugos yra mokamos.
Kaina derinama priklausomai nuo užsiėmimų trukmės, vietos, grupės.

"Menų ir mokymo namai" teikiamas paslaugas, sudarant sutartį, yra galimybė įtraukti į jūsų konkursams teikiamus ar jau įgyvendinamus projektus.
Susisiekite tel. +370 614 24997
el.p. rimanta@forumoteatras.lt
 
<< Atgal