Naujienos
Sėkmingos projekto "Augu pats - auginu kitą. II dalis" pabaiga

Projektas "Augu pats - auginu kitą: asmeninių, socialinių ir kultūrinių kompetencijų ugdymas mokykloje, naudojant novatoriškus interaktyvius metodus. II dalis" buvo vykdomas 2016 metais, jį organizavo ir įgyvendino Viešoji įstaiga "Menų ir mokymo namai", finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Viešoji įstaiga "Menų ir mokymo namai".
Projekte dalyvavo keturios Lietuvos ugdymo įstaigos:
- Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija;
- Kauno rajono Akademijos Ugnės Karvelis gimnazija;
- Vilniaus Inžinerijos licėjus;
- Vilniaus Petro Vileišio progimnazija. 

Projekto metu buvo įvykdyti šie uždaviniai:
- Anketinės apklausos metu buvo įvertinti ugdymo įstaigų patiriami sunkumai bei nuostatos įvairių socialinių grupių atžvilgiu;
- Ugdymo įstaigų bendruomenių nariai apmokyti naudoti Forumo teatro ir kitus kūrybinius metodus;
- Platesnei ugdymo įstaigų bendruomenei pristatyti Forumo teatro spektakliai, publika aktyviai įsitraukė;
- Mokykloms buvo pateikta problemų ir stipriųjų pusių analizė, rekomendacijos tolesniam darbui;
- Parengtas projekto "Augu pats - auginu kitą" gerosios patirties leidinys;
- Projektas nuolatos buvo viešinamas Viešosios įstaigos "Menų ir mokymo namai" bei projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų interneto puslapiuose bei socialiniuose tinkluose;
- Dalyvių aktyvumas, motyvacija ir įsitraukimas leidžia tikėtis, kad bus aktyviai vykdomas projekto tęstinumas. 

Remdamiesi savo pastebėjimais ir projekto dalyvių grįžtamuoju ryšiu, galime teigti, kad pasiekėme pagrindinį projekto tikslą, t.y., stiprinome jaunimo asmenines, socialines ir kultūrines kompetencijas, ugdėme gebėjimą tinkamai bendrauti su įvairių socialinių ir kultūrinių grupių atstovais. Be to, jaunimui suteikti įrankiai - jų įvaldyti interaktyvūs metodai - leis ir toliau šiose ugdymo įstaigose aktyviai dirbti su bendruomene, keliant probleminius klausimus, pastebint, kur labiausiai trūksta įgūdžių bendraujant su įvairiomis socialinėmis grupėmis, kurių iš jų atžvilgiu vyrauja neigiamos išankstinės nuostatos ir stereotipai ir kūrybiškai ieškoti būdų šioms problemoms spręsti.
Organizatorių iniciatyva dalyviams buvo dovanojamos įstaigos išleistos A.Boalio 3 knygos ir Virginijos Skučaitės ir Rimantos Vaičekonytės parengta "Interaktyvi metodika".


Anketiniame tyrime viso dalyvavo 259 respondentai, pirmuosiuose mokymuose - kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo 88 žmonės, antruosiuose - 85, į viešus spektaklius mokyklų bendruomenėms susirinko 322 žiūrovai. 

Projekto "Augu pats - auginu kitą. II dalis" Gerosios patirties leidinį galite rasti čia:
/images/files/files/geroji_patirtis_augu_pats_2016.pdf

Visa informacija apie projektą: http://forumoteatras.lt/vykdomi-projektai/augu-pats-auginu-kita

Visos projekto nuotraukos: http://forumoteatras.lt/vykdomi-projektai/augu-pats-auginu-kita/galerija

<< Atgal