Naujienos
Projekto "Piliečio kelias" baigiamoji interaktyvi konferencija
Vieša interaktyvi mini konferencija
„TROŠKIMŲ AIKŠTĖ“
 
2014 metų spalio 03 dienąVilniaus Autobusų stoties laukiamojoje salėje organizuojama vieša interaktyvi konferencija, kurioje bus pristatytos svarbiausios tarptautinio projekto „Piliečio kelias“ akimirkos bei Forumo teatro spektaklis.
Kiekvienas apsilankęs galės tapti aktyviu dalyviu bei daugiau sužinoti apie Europos Sąjungą, savo teises, o turimus pasiūlymus išbandyti spektaklių metu!


Baigiamoji konferencija Vilniuje 2014 rugsėjo 30 d. – spalio 03 d.Į konferenciją atvyksta atstovai iš visų projekte dalyvaujančių šalių, joje bus keičiamasi projekto metu įgyta patirtimi, aptariama, kokius pagrindinius su žmogaus teisių įgyvendinimu susijusius sunkumus bei galimybes juos įveikti atrado skirtingų šalių atstovai.
 
Projektas „Piliečio kelias: Europos Sąjungos piliečių teisių sklaida ir taikymas
 (remiantis ES pagrindinių teisių chartija)
 
Pagrindinis projekto tikslas – skirtingų Europos Sąjungos šalių piliečių bendras darbas, diskusijos ir supratimo, kad kiekvienas šių valstybių pilietis yra kartu ir ES pilietis, skleidimas. ES pilietybė papildo šalies pilietybę ir suteikia svarbių teisių, kurios apibrėžiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.
Vykdant projektą, buvo pasirinkti pirmieji trys Chartijos skyriai, kurie buvo išsamiai nagrinėjami: Orumas, Laisvė, Lygybė.
Šios temos projekte nagrinėjamos ne tik teoriškai, bet kartu siekiant ir išgyventi jas patiems, patirti, ką tai reikštų šių teisių netekti bei visiems kartu ieškoti būdų, kaip padėti tiems, kurie dėl kokių nors priežasčių yra žeminami ar diskriminuojami, nesijaučia ar kai kurių grupių nėra laikomi lygiais su kitais.
Tam buvo pasitelkti interaktyvūs brazilų režisieriaus Augusto Boalio Engiamųjų teatro metodai: Forumo teatras ir Laikraščių teatras.
 
Augustas Boalis: „Tik žmonės sukuria elgesio modelius, apibrėždami teises ir įsipareigojimus, tik žmonės sugeba suformuoti tokią bendrąją sąvoką kaip „žmogaus teisės“. Tai teisės, priklausančios visai žmonių rūšiai, o ne vienai ypatingai tautai, rasei, grupei, klasei, kastai ar partijai“.
 
Projektą remia: Europos Sąjungos programa Europa piliečiams
Projektą organizuoja ir vykdo: Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“ (Lietuva)
www.forumoteatras.lt 
https://www.facebook.com/forumoteatras   
Viešoji įstaiga įsikūrė 2004 metais. Per darbo dešimtmetį skleidė Lietuvoje Forumo teatro metodą, bendradarbiavo su 147 Lietuvos mokyklomis, dirbo su NVO ir kitomis organizacijomis, jaunimu, ugdytojais, įvairių socialinių grupių atstovais. Į įstaigos veiklą įsitraukė profesionalūs aktoriai, psichologai, režisieriai, kiti specialistai, nuolatos buvo mokomi jauni savanoriai. Ilgainiui įstaiga pradėjo naudoti ir kitus Engiamųjų teatro metodus, tokius, kaip Laikraščių teatras, Įstatymų leidybos teatras, Troškimų vaivorykštė ir kitus. Įstaiga yra įgyvendinusi per 30 vietos ir tarptautinių projektų. 2012 m. projektas “Su “Forumo teatru” – be smurto“ įvertintas specialiuoju Europos Sąjungos (ES)  apdovanojimu.
 
Projekte dalyvauja:
Partneriai iš Lietuvos:  Širvintų „Atžalyno“ progimnazija; Vilniaus Simono Daukanto gimnazija;
Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla; Kauno Milikonių vidurinė mokykla; Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla;
Partneriai iš Latvijos: Vecsaule pamatskola, Bauskė; Draugija „Balti“ kartu su Šiaurės šalių gimnazija, Ryga
Partneriai iš Lenkijos: Lenkijos Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny, Rostarzewo
Projekto draugai  iš Estijos: MTÜ Foorumteater, Talinas
Projekto draugai iš Lietuvos:  Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultetas, Vilnius/Klaipėda
 
 
Projekto eiga:
 
  1. 2013 metų spalio 15 – 18 dienomis Vilniuje įvyko Viešosios įstaigos „Menų ir mokymo namai“ organizuoti mokymai projekto dalyviams ir vieša interaktyvi konferencija. Į šį susitikimą atvyko kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies – partnerės atstovai, kurie susipažino su Europos Sąjungos pagrindinių žmogaus teisių chartija ir kitais Europos Sąjungos dokumentais, reglamentuojančiais ES piliečių teises. Jie taip pat išmoko Forumo teatro ir Laikraščių teatro metodų ir tai, kaip jie gali būti panaudojami atskleidžiant svarbias ir sudėtingas temas. Praktiškai naujai įgytus įgūdžius dalyviai galėjo išbandyti paskutinę susitikimo dieną organizuotoje viešoje interaktyvioje konferencijoje, kur patys vaidino, su publika aptarinėjo žmogaus teises pažeidžiančias situacijas, kvietė žiūrovus įsijungti į vykstantį vaidinimą ir būnant skriaudžiamo žmogaus vaidmenyje patirti jo jausmus ir bandyti pakeisti esamą padėtį.
 
  1. Kiekviena mokykla – dalyvė, grįžusi į savo šalį, miestą, per mokslo metus suorganizavo savo mokyklos bei miestų ar miestelių bendruomenėms tris interaktyvias mini – konferencijas. Jų metu buvo pristatomi ES piliečių teises apibrėžiantys dokumentai bei vaidinamos jas atskleidžiančios Forumo teatro bei Laikraščių teatro situacijos, įtraukiant publiką į aktyvias diskusijas bei kviečiant pačius vaidinti ir keisti esamą situaciją.
 
Ø  Pirmoji interaktyvi mini konferencija.
Tema: Orumas. Potemės: Žmogaus orumas; Teisė į asmens neliečiamybę.
 
Augustas Boalis: „Žmogaus teisės yra fundamentalios, jos saugo bet kurį ir kiekvieną pilietį nuo galingųjų užgaidų ar tarptautines nuostatas pažeidžiančių valstybės sprendimų“.
 
Ø  Antroji interaktyvi mini konferencija.
Tema: Laisvės. Potemės: Teisė į laisvę ir saugumą; Minties, sąžinės ir religijos laisvė; Teisė į mokslą; Laisvė pasirinkti profesiją ir teisė dirbti.
 
Augustas Boalis: „Jei neįveiksime savo kultūrinių normų, savo priespaudos būsenos, mums primestų apribojimų, niekada nebūsime laisvi. Išsilaisvinti – tai peržengti ir transformuoti. Išsilaisvinti – reiškia, gyventi“.  
 
Ø  Trečioji interaktyvi mini konferencija
Tema: Lygybė. Potemės: Diskriminacijos uždraudimas; Kultūrų, religijų ir kalbų įvairovė; Moterų ir vyrų lygybė; Vaiko teisės; Pagyvenusių žmonių teisės; Neįgaliųjų asmenų integravimas.
 
Augustas Boalis: „Engiamųjų teatras niekada nebuvo teatras, kuris atsisako stoti į kurią nors pusę – tai kovos teatras! Tai Engiamųjų teatras, skirtas jiems, apie juos ir priklauso jiems patiems, kas jie bebūtų – darbininkai, valstiečiai, bedarbiai, moterys, juodaodžiai, jauni žmonės, seni žmonės, žmonės su psichine ar fizinine negalia – galiausiai, visi tie, kurie verčiami tylėti ir iš kurių atimta pilnaverčio gyvenimo teisė“.
 
 
MES TIKIME TAIKA, BET NE PASYVUMU !

Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams
With the Support of the Europe for Citizens Programme of the European Union 
                                                                         
<< Atgal