Naujienos
Projektas Veliučionių socializacijos centre

 Projektas „Socialiai priimtino elgesio modeliavimas Forumo teatro metodo pagalba ”

Šio projekto tikslas – Forumo teatro metodo ir specialistų pagalba padėti Veliučionių socializacijos centre atsidūrusiems paaugliams atrasti gyvenimo vertybes, padėti suvokti ir išmokti atpažinti bei spręsti aktualias socialines ir psichologines problemas.

Forumo teatro metodo ir ekspresyviosios dailės bei meno terapijos pagalba, paaugliai mokėsi pažinti save, pasakojo ir diskutavo jiems aktualiomis temomis, teatrinio pavaizdavimo pagalba išryškindavo problemas, ieškojo jų sprendimo būdų, aiškinosi apie gyvenimo vertybes, stiprino pasitikėjimą savimi ir kitais, sužinojo naujų bendravimo formų, stengėsi išreikšti savo asmenybę piešinyje ir per piešinius mokėsi pažinti save.

Programoje aktyviai dalyvavo 18 paauglių. 10 paauglių nuolat keitėsi. Paugliai tapo atviresni ir nuoširdesni, mokėsi susikaupti ir gerbti kito nuomonę, toleruoti kitokius žmones. Pirmą kartą užsiėmime buvo pritaikyta projekte „Draugystė be sienų” nufilmuota video metodinė medžiaga. Tai buvo labai efektyvu. Paaugliai aktyviai įsijungė į diskusiją apie patyčias ir būdus kaip jų išvengti arba nuo jų apsiginti. Forumo teatro grupės darbas filmuojant etiudus šiam projektui pasiteisino. Su šia metodine medžiaga dirbo aktorė ir Forumo teatro vadovė Rimanta Vaičekonytė, meno terapijos užsiėmimus vedė meno terapijos specialistė Danguolė Pečeliūnaitė-Girčienė.

Paaugliams buvo pravesta 10 užsiėmimų. Surengta 1 dailės darbų paroda.

Projektą rėmė:  Narkotikų kontrolės departamentas prie LR Vyriausybės

<< Atgal