Naujienos
Padaryk viską, kad tavo klasė būtų draugiška! Moderatoriai-pagalba Jums.

Vyresnių klasių moksleiviams specialiai sukurta programa „Moderatoriai”

Kodėl programa „Moderatoriai” reikalinga?

Problema –

 Dažna klasė susiduria su mokinių tarpusavio santykių problemomis, kurios turi įvairias formas: patyčios iš atstumtųjų, neigiama lyderystė, susiskaldymas grupėmis, konfliktai, nesusikalbėjimas, netolerancija ir kt. Nesprendžiamos problemos blogina klasės mikroklimatą, mažina mokinių motyvaciją mokytis, trukdo susikaupti bei atitraukia dėmesį nuo mokymosi į tarpasmeninių santykių sunkumus. Tokių įtemptų santykių pasekmes jaučia ir mokytojai, kurie jaučiasi atsakingi už atmosferą klasėje, ir tėvai, kurie jaudinasi dėl pablogėjusios savo vaikų emocinės savijautos.

 Reikia nepamiršti, kad mokykloje vaikai mokosi ne tik akademinių dalykų, bet ir formuoja bendravimo su aplinkiniais įgūdžius, todėl labai svarbu sudaryti sąlygas mokiniams mokytis konstruktyviai bendrauti tarpusavyje, efektyviai spręsti tarpusavyje iškylančius sunkumus.

Problemos sprendimo pasiūlymai – 

Pirmiausias žingsnis į problemos sprendimą – problemos priežasčių radimas, problemos įvardinimas ir suformulavimas. Neretai klasėje kylančius sunkumus yra nesunku pastebėti, nes jie būna akivaizdūs, tačiau yra sudėtingiau sukonkretinti sunkumų kilimo priežastis, nes jos ne taip akivaizdžiai matomos. Problemos priežastis yra svarbu įvardinti dėl to, kad tik suradus priežastis ir jas pašalinus įmanomas problemos sprendimas.

O ieškant sprendimų, svarbus akcentas – metodai ir priemonės, padedantys pagerinti tarpusavio santykius, mokantys tarpusavio sunkumų sprendimo būdų, lavinantys bendravimo, konfliktų sprendimų įgūdžius. 

Kas tai per programa „Moderatoriai”?

  Struktūra-kaip viskas vyksta? –

Programa yra pritaikoma individualiai pagal atvejį, su kuriuo dirbama. Pirmiausia, įvertinama klasės santykių struktūra („Sociometrija“) – nustatoma, kaip mokiniai vertina santykius su kitais, kuriuos mokinius išskiria lyderiais, kuriuos vertina kaip atstumtuosius bei koks statusas priskiriamas kuriam klasės mokiniui. Pagal sociometrijos duomenis bei po pokalbio su auklėtoja arba socialine pedagoge  bendrais bruožais įvertinama problema bei ieškoma priemonių, kurios padėtų rasti problemos priežastis bei padėtų jas šalinti.

Po darbo su klase plano sudarymo, susitinkama su klase, su ja susipažįstama „gyvai“, panaudojant įvairius patyriminės pedagogikos metodus. Susipažinimas „gyvai“ leidžia dar detaliau apsvarstyti taikytiną programą, kuri atitinkamai koreguojama, kad patenkintų grupės poreikius.

Po įžanginio užsiėmimo su klase dirba dailės terapeutė, socialinė pedagogė, aktorė bei psichologė – taikomos į problemos išgryninimą ir jos sprendimą nukreiptos priemonės. Po užsiėmimų ciklo (3-5 dienos po kelias val. per dieną) vyksta apibendrinimas bei teikiamos rekomendacijos tolesniam darbui su klase.

Kam skirta? -

Programa skirta moksleiviams, besmokantiems 5-12 klasėse ir norintiems pagerinti tarpusavio santykius su klasiokais arba turintiems įvairių sunkumų tarpusavio bendravime.

 Prevencinė priemonė-

          Programos „Moderatoriai” nauda moksleiviams?

 • padės geriau pažinti save ir klasės draugus;
 • atkreips dėmesį į konstruktyvius sunkumų sprendimo būdus;
 • lavins bendravimo įgūdžius;
 • leis geriau suprasti visus klasės mokinius, ne tik tuos, su kuriais daugiausia bendraujama;
 • pagerins emocinę klasės atmosferą, kas skatins moksleivį geriau jaustis;
 •  pamokys atviriau ir nuoširdžiau bendrauti iškylant tarpusavio santykių sunkumams

  Programos „Moderatoriai” nauda mokytojams?

 • sumažins konfliktų klasėje kilimo galimybę;
 • leis geriau pažinti mokinius bei klasės procesus;
 • skatins mokinius iškilus sunkumams kreiptis į mokytoją, o ne neadekvačiai spręsti problemas patiems.

           Programos „Moderatoriai” nauda tėveliams?

 •  sumažėjus įtampai klasėje, vaikai jausis geriau;
 •  vaikai išmoks sunkumų sprendimo įgūdžių, kuriuos galės perkelti ir į aplinką už mokyklos ribų (pvz, namuose). 

  Susisiekite su mumis.  

 

Del platesnės informacijos ir vietų rezervavimo kreipkitės el. paštu rimanta@forumoteatras.lt  arba tel. 861424997

 

 

 

 

<< Atgal