Naujienos
"Mes tikime taika, bet ne pasyvumu”- interaktyvi 4 dienų tarptautinė konferencija-mokymai.
Spalio 15-18 d. Vilniuje vyko  projekto “Piliečio kelias” tarptautinė konferencija, kurią organizavo Viešoji įstaiga “Menų ir mokymo namai”. Konferencijoje dalyvavo projekto  partneriai  ir draugai iš 4 šalių. Iš Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Lietuvos.  Iš  8 mokyklų atvyko  vienas mokytojas ir jaiunimo lyderis. Jie pristatė savo šalį, mokyklą, vykdomas įvairias veiklas ir projektus.
Sveikinimo žodį konferencijos pradžioje pasakė “Menų ir mokymo namų” direktorė ir projekto “Piliečio kelias” vadovė  Rimanta Vaičekonytė, kurio metu palinkėjo visiems dalyviams šioje konferencijoje  jaustis  betarpiškai, draugiškai, jaukiai,  dirbti kūrybiškai  ir išsivežti  daug naudingos informacijos apie tai, kaip rengti  interaktyvias konferencijas Europos žmogaus teisių temomis,  kaip ir kur  naudoti interaktyvius metodus, palinkėjo išmoktus  metodus  būtinai pritaikyti  savo kasdieniame darbe mokykloje darbe su jaunimu ir kolegomis bei  tęsti  pradėtą “Piliečio kelią” savo “Kelyje”.
Projekto sumanytoja ir koordinatorė Virginija Skučaitė pristatė įstaigos nueitą 9 metų  kelią darbe su A. Boalio metodais, siekiamybę jų mokytis ir pritaikyti įvairiose srityse pradedant žmogaus teisių ugdymu baigiant pagalba įstatymų leidybos procese politikoje,  ką naudojo pats Engiamųjų teatro metodų sukūrėjas A. Boalis.  “Iki šiol įstaiga daugiausiai skleidė Forumo teatro metodą, dabar, įsisavinusi  ir kitus metodus, nori  jais pasidalinti”, - kalbėjo projekto koordinatorė, -  “pats Augustas Boalis teigė norintis, kad jo sukurti metodai plistų, būtų pritaikomi įvairiose šalyse, socialinėse aplinkose. Jis pats stebėjosi ir labai pritarė, kai jo idėjos būtų panaudojamos kitaip, netikėtai (pvz., Norvegijoje pradėjus Forumo teatro metodą taikyti 4-ių metų vaikams”).
Virginija pristatė projekto “Piliečio kelias “ idėją ir teigė, kad  projekte numatyta, jog pagrindinis dėmesys bus skiriamas šioms temoms ir potemėms:
Orumas: Žmogaus orumas; Teisė į asmens neliečiamybę;
Laisvės: Teisė į laisvę ir saugumą; Minties, sąžinės ir religijos laisvė; Teisė į mokslą; Teisė pasirinkti profesiją ir teisė dirbti;
Lygybė: Diskriminacijos uždraudimas; Kultūrų, religijų ir kalbų įvairovė; Moterų ir vyrų lygybė; Vaiko teisės; Pagyvenusių žmonių teisės; Neįgaliųjų asmenų integravimas. 

Pačią programą „Europa Piliečiams“, kuri finansuoja šį projektą ,  pristatė programos „Europa piliečiams“ koordinatorė Lieuvoje Asta Visminaitė. Paminėjo, kad  pagrindiniai šios programos 2014-2020 m. bendrieji tikslai -prisidėti prie piliečių supratimo apie Europos Sajungą, jos istoriją ir ivairovę; skatinti Europos pilietiškumą ir gerinti pilietinio ir demokratinio dalyvavimo Sajungos lygiu sąlygas. Taip pat pristatė Europa Piliečiams  2014-2020 m. struktūrą, dalyvaujančias šalis, kas gali teikti paraiškas ir  kaip jas teikti? Tai buvo naudinga informacija programos dalyviams, kurie daugiau sužinojo apie šią programą ir dalyvavimo joje galimybes.
 
Minėtame renginyje  dalyvavo ir KSU Teisės fakulteto Teisės katedros lektorius Arnoldas Matijošius, kuris  skaitė pranešimą „Žmogaus teises reglamentuojantys dokumentai Europos Sąjungoje, žmogaus teisių įgyvendinimas ir kylantys sunkumai“, po kurio vyko įdomi pranešėjo ir dalyvių diskusija apie Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių teisių apsaugos konvencijos nuostatas.
Didelio dėmesio susilaukė ir KSU Teisės fakulteto prodekanės Jolitos Malinauskaitės pranešimas „Konferencijų organizavimo ypatumai: tarptautinės ir nacionalinės konferencijos“, kurio metu kaip Europos pilietiškumo akcija, buvo aptarta šių metų pavasarį Lietuvos Respublikos Seime įvykusi nacionalinė jaunimo konferencija „MANO EUROPA. MANO TEISĖS“, skirta Europos piliečių metams ir Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai paminėti.

Antra ir trečia konferencijos-mokymų dienos buvo užimtos interaktyviais A. Boalio Engiamųjų teatro metodų mokymais. Padedami lektorių Nikolai Kunitsõn ir Gertha Teidla-Kunitsõn iš Estijos (MTÜ Foorumteater)  dalyviai drąsiai ir kūrybingai  veikė  visose lektorių siūlomose interaktyviose užduotyse-mokėsi , žaidė, juokavo, vaidino, eksperimentavo… Naujai atrado Forumo teatro metodą, sužinojo apie Laikraščių teatro, Įstatymo teatro, Troškimų vaivorykštės ir kt. A. Boalio sukurtus metodus.  

Spalio 18 d. visų dalyvių laukė  išbandymas kaip pasiseks praktiškai pritaikyti įgytas žinias organizuojamoje interaktyvioje mini konferencijoje Vilniaus Simono Daukanto gimnazijoje.
 Susirinko pilna gimnazijos salė žiūrovų, kurie buvo  drąsūs, pilietiški ir iniciatyvūs. Jie diskutavo, vaidino, eksperimentavo, keitė blogas situacijas geromis ir džiaugėsi vieni kitų išradingumu bei  sąmojingumu.  Sveikinimo žodžius sakė giimnazijos direktorė Jolanta Gertruda Knyvienė ir KSU rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis, kuris  pažymėjo, kad „žengti piliečio keliu, tai propaguoti nacionalines ir Europos Sąjungos vertybes bei prisiimti atsakomybę“. „Lietuvos ir pasaulio ateitį matau tik moksliojoje visuomenėje, išsilavinime, inovacijose, o visa tai yra grįsta pilietinėmis vertybėmis“, – tęsė KSU rektorius.

Forumo teatro metodas kaip visada buvo interaktyvus ir veiksmingas, dalyviai pasinėrė į kuriamus "skriaudėjų" ir "aukų" vaidmenis, mokytojai drąsiai vaidino kartu su moksleiviais, keitė vieni kitų vaidmenis, diskutavo ir juokavo.  Nebuvo jokių kalbos barjerų (konferencija vyko anglų kalba), nes čia buvo veiksmo kalba.  Anot A. Boalio “Ne monologas, o aktyvus dialogas..”

 Projektas tęsis pusantrų metų. Dabar vyko pirmasis visų dalyvių susitikimas. Per šiuos mokslo metus visi dalyviai vykdys veiklą savo mokyklose, suorganizuos tris mini-konferencijas numatytomis temomis ir galiausiai, projekto pabaigoje, vėl visi susitiks Vilniuje. Ir vėl didžiojo inovatoriaus A. Boalio vedami  teigsime, kad “ Mes tikime taika, bet ne pasyvumu”.

Dalyviai ir projekto partneriai:
 Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, pavaduotoja ugdymui Daiva Savčiukienė, jaunimo lyderis Mykolas Steponavičius,
Vecsaules pamatskola, Bauskė, mokytoja Inga Kursiša,  lyderė Monta Strazdiņa,
Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla, mokytoja Ligita Eitkevičienė, lyderė  Geda Drevinskaitė,
Zespol Prezedszkolno Szkolno Gimnazjalny, Rostarzewo, mokytoja Beata Janowicz , lyderė Julia Adamczak,
Kauno Milikonių vidurinė mokykla, mokytoja Birutė Ulanavičienė, lyderė Laura  Karaliūnaitė,
Ziemeļvalstu ģimnāzija, Ryga, mokytojasJānis Ozoliņš, lyderis  Morics Roberts Mūrnieks,
Širvintų „Atžalyno“ progimnazija, psichologė Viktorija Jakševičiūtė, lyderėGabrielė Grinytė,
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla, soc. Pedagogė Augelija Karoblienė, lyderis  Bruno Šeiningas.

„Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams“
„With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union“

 
<< Atgal