Naujienos
Menų ir mokymo namai spalį apkeliavo Kupiškio rajoną

2016 metų spalio mėnesį Viešosios įstaigos "Menų ir mokymo namai" specialistės aplankė penkias Kupiškio rajono mokyklas, supažindino moksleivius ir mokytojus su Vaizdinių teatro ir Forumo teatro metodais, padėjo sukurti Forumo teatro spektaklius tai vietovei svarbiomis temomis ir pristatyti savo bendruomenei.
Buvo aplankytos šios mokyklos:
- Antašavos pagrindinė mokykla;
- Skapiškio pagrindinė mokykla;
- Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla;
- Subačiaus gimnazija
- Noriūnų pagrindinė mokykla.

Užsakovas: Švietimo mainų paramos fondas

Nuotraukos:
http://forumoteatras.lt/galerija/forumo-teatras-antasavoje-296.htm
http://forumoteatras.lt/galerija/forumo-teatras-skapiskyje-297.htm
http://forumoteatras.lt/galerija/forumo-teatras-sepetoje-298.htm
http://forumoteatras.lt/galerija/forumo-teatras-subaciuje-299.htm
http://forumoteatras.lt/galerija/forumo-teatras-noriunuose-301.htm

<< Atgal