Naujienos
Įspūdžiai iš konferencijos-spektaklio "Engiamųjų teatro metodai Lietuvoje", 2014 balandžio 30

2014 metų balandžio 30 dieną įvyko antroji konferencija – spektaklis „Nauji Engiamųjų teatro metodai Lietuvoje“. Ši konferencija skirta pristatyti visuomenei projekto „Naujų Engiamųjų teatro metodų integravimas į Lietuvos NVO veiklas“ eigą bei rezultatus. Projektą remia Lietuvos – Šveicarijos bendradarbiavimo programa bei Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“.
 
Už unikalią konferencijos vietą esame dėkingi mūsų partneriams – Kazimiero Simonavičiaus universitetui. Konferencija – spektaklis vyko lofte, kuris suteikė nepaprastai daug erdvės aktyviems žaidimams bei veiklai, jaukią ir menišką aplinką prezentacijoms ir vaidinimams.
 
Susirinkus žiūrovams, bet dar neprasidėjus konferencijai, salėje pradėjo vilnyti šurmulys, kuris vis garsėjo. Priekinėse eilėse vis labiau intensyvėjo konfliktas. Vienas jaunuolis nepagarbiai elgėsi su savo bendraamžiu, įžeidinėjo jį ginančias merginas. Vieni žiūrovai liko abejingi situacijai, kiti pradėjo tyliai kalbėtis tarpusavyje apie stebimą situaciją, o patys drąsiausi aktyviai įsikišo ir gynė skriaudžiamą vaikiną. Prieš situacijai tampant itin karšta, konferencijos Džokerė Austėja sustabdė besirutuliojantį veiksmą ir pasveikino susirinkusius žiūrovus ką tik sudalyvavus Nematomame teatre – viename iš Augusto Boalio pristatytų metodų! Taip A. Boalio siūlomas terminas „Aktorius – žiūrovas“ („Spect-Actor“) tapo aiškus visiems susirinkusiems dalyviams. Po šio improvizuoto spektaklio (ačiū mūsų šauniesiems aktoriams, įtikinamai suvaidinusiems šią sceną!) dar ilgai netilo diskusijos ir klausimai.
 
Nuoširdų ir šiltą sveikinimo žodį tarė Sveikatos labdaros ir paramos fondo CORDIS atstovė Agneta Ladek, dalyvavusi šio projekto Engiamųjų teatro metodų mokymuose ir sutikusi šia patirtimi pasidalinti su konferencijos – spektaklio dalyviais. Projekto koordinatorė, psichologė Virginija Skučaitė pristatė projektą, rėmėjus, pagrindinius Engiamųjų teatro metodus, išleistas knygas, metodinę medžiagą.
 
Konferencijos – spektaklio Džokerė Austėja Beinartaitė išnaudojo lofto teikiamą erdvę aktyviems žaidimams ir pakvietė visus dalyvius sutelkti energiją prieš būsimus vaidinimus. Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos moksleiviai susirinkusiems žiūrovams parodė du Forumo teatro etiudus. Labai įdomu buvo stebėti susirinkusią publiką. Iš pirmo žvilgsnio galėjo atrodyti keista, kad viename renginyje dalyvauja aukštas pareigas užimantys specialistai, įstaigų vadovai, aukštųjų mokymo įstaigų bei vidurinių mokyklų atstovai ir grupė vaikų. Tačiau šis derinys suskambo labai netikėtai ir intriguojančiai! Vaikai diskutavo su suaugusiais, visi turėjo galimybę iš savo pozicijos ir turimos gyvenimo patirties pasidalinti reakcijomis į tai, kas vyksta scenoje, siūlyti savitus sprendimo būdus. Vaikų siūlomos idėjos savo originalumu ir racionalumu nei kiek nenusileido suaugusiųjų mintims. Todėl abu Forumo teatro spektakliai rado savo žiūrovą ir susilaukė pačių įvairiausių pasiūlymų, ką būtų galima pakeisti, kad situacija pasisuktų geresne linkme.
 
Konferencijos pabaigoje sveikinimo žodį tarė Kazimiero Simonavičiaus universiteto Studentų atstovybės prezidentė Gretė Indičianskytė, kuri įžvelgė didelį potencialą taikant šiuos metodus tiek dirbant su vaikais, tiek ir su organizacijomis, sprendžiant kolektyvo patiriamus sunkumus. Publikai už aktyvų dalyvavimą dėkojo ir visą konferenciją apibendrino Viešosios įstaigos „Menų ir mokymo namai“ direktorė, projekto vadovė Rimanta Vaičekonytė. Pasibaigus konferencijai, dalyviai dar ilgai nesiskirstė, būriavosi prie kavos ar arbatos puodelio, diskutavo tarpusavyje bei su konferencijos organizatoriais, dalinosi patirtais įspūdžiais. Nuotraukos: http://forumoteatras.lt/galerija/ispudziai-is-konferencijos-spektaklio-engiamuju-teatro-metodai-lietuvoje-2014-balandzio-30-231.htm

<< Atgal