Naujienos
Interaktyvi video metodika
Lapkričio 17 dieną Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai“ subūrė įstaigos partnerių aktyviausius savanorius (Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos, Kauno Milikonių vidurinės mokyklos moksleivius, Kazimiero Simonavičiaus Universiteto studentus) ir startavo rengiant  Interaktyvią video metodiką, kurioje bus supažindinta su žymiausiais Augusto Boalio metodais: Laikraščių teatru, Forumo teatru, Nematomu teatru, Troškimų vaivorykšte, Įstatymų teatru. Dar šiais metais išleistoje metodikoje bus pristatyta metodų  atsiradimo istorija, jų taikymo principai bei pavyzdžiai, praktiniai patarimai kaip naudoti interaktyvius metodus darbe bei gyvenime. Kartu su video metodika bus išleista ir metodinė knyga. Šios priemonės bus išdalintos NVO darbuotojams, mokytojams, socialiniams darbuotojams, psichologams ir kt. darbui su jaunimu, socialinės rizikos paaugliais bei suaugusiais.
Visą sekmadienį įstaigos draugų ir socialinių partnerių Kazimiero Simonavičiaus Universiteto patalpose vyko interaktyvus praktinis užsiėmimas, kurio scenarijų kūrė, režisavo bei vedė psichologė Virginija Skučaitė ir aktorė Rimanta Vaičekonytė, filmavo profesionalių filmų gamintojas ir montažo režisierius Ovidijus Žalys.
Filmavimo metu dalyviai susipažino su A.Boalio sukurtais metodai, mokėsi jų praktinių taikymų būdų, stengėsi įsisavinti įvairias technikas, kad galėtų vėliau tai panaudoti savo mokymo įstaigose, rengiant interaktyvias mini konferencijas Europos žmogaus teisių temomis,  kuriant gerą psichologinį klimatą savo klasėse, bendraujant su draugais ir šeima.
Jaunieji savanoriai aktyviai įsitraukė į veiksmą- žaidė, juokavo ir rimtai bei atsakingai diskutavo įvairiomis žmogaus teisių temomis: laisvė, orumas, lygybė, teisingumas, solidarumas ir kt. Drąsiai kūrė Forumo teatro metodu paremtas vaidybines situacijas jiems šiandien aktualiomis temomis –smurtas ir patyčios, neįgaliųjų diskriminacija, žodžio laisvė ir kt.  Svajojo ir linkėjo sau ir kitiems kaip nori  pakeisti pasaulį, kuriame žmonės būtų draugiški, tolerantiški, mylintys ir mylimi. Teigė, jog pasaulis be skurdo, bado ir priespaudos  būtų gražesnis ir jie norėtų  prisidėti prie tokio pasaulio kūrimo. 
Prie moksleivių prisijungė  kauniečius moksleivius atlydėjusi mokytoja ir Kauno Milikonių vidurinės mokyklos Forumo teatro papildomo ugdymo veiklos vadovė Birutė Ulanavičienė bei savanorė Ingrida Šilgalytė iš Vilniaus kolegijos. Mokytoja didžiavosi savo moksleiviais ir linkėjo jiems, kad pildytųsi jų siekiai ir svajonės.
Engiamųjų teatro metodikos  sukūrėjas  Augusto Boalis  taip apibendrino savo gyvenimo darbą: „Mes atradome, kad visos šios teatro formos, nepriklausomai nuo jų sukūrimo vietos, gali būti taikomos visame pasaulyje, nes tai yra Žmonių Kalba. Mes įsitikinę, kad kiekvienas turi atgauti teisę gyventi  oriai. Mes tikime, kad esame daug geresni, negu, kad galvojame. Mes tikime Taika, o ne Pasyvumu! O svarbiausia, tikime, kad Engiamujų teatras yra jų, skirtas jiems ir apie juos, kaip ir teigiama mūsų Principų Deklaracijoje. Jeigu jūs tuo sutinkate, mes tikrai sutinkame su jumis“. 
 „Principų deklaraciją“ sudarė Tarptautinė Engiamųjų teatro organizacija (ITO).  Jos preambulė skelbia, kad:
-              Pagrindinis Engiamųjų teatro tikslas yra humanizuoti žmoniją;
-              Engiamųjų teatras – tai Pratimų, Žaidimų ir Technikų sistema, kuri padeda žmonėms vystyti tai, ką jie jau turi savyje: teatrą.
Apie Engiamųjų teatrą „Principų deklaracija“ teigia:
-              Engiamųjų teatras kiekvienam siūlo estetines priemones, kuriomis galime analizuoti savo praeitį šiandienos kontekste ir kurti ateitį, o ne jos laukti;
-              Engiamieji – tai tie individai ar grupės, iš kurių dėl socialinių, kultūrinių, politinių, ekonominių, rasinių, seksualinių ar kitų priežasčių yra atimta teisė į Dialogą ar jiems kaip nors kliudoma šia teise pasinaudoti;
-              Engiamųjų teatras remiasi principu, kad visų žmonių santykiai turėtų būti pagrįsti dialogu: tarp vyrų ir moterų, rasių, šeimų, grupių ar valstybių turėtų vyrauti dialogas. Realiame gyvenime visi dialogai turi tendenciją virsti monologais, o tai sukuria engėjų-engiamųjų santykius. Todėl pagrindinis Engiamųjų teatro principas yra padėti atkurti dialogą tarp žmonių.
Engiamųjų teatro principai ir tikslai:
-              Engiamųjų teatras yra pasaulinis nesmurtinis estetinis judėjimas, kuris siekia taikos, o ne pasyvumo;
-              Tai yra sistema, kuri įgalina tapti protagonistais teatre ir savo pačių gyvenime;
-              Engiamųjų teatras – tai ne ideologija, ne politinė partija, jis nėra dogmatiškas, nenaudoja prievartos ir gerbia visas kultūras;
-              Tai priemonė atrasti save ir Kitą, ji padeda atskleisti ir išreikšti mūsų troškimus; ji padeda mums keisti tas aplinkybes, kurios mus daro nelaimingus ir kelia skausmą, skatina gerbti skirtumus tarp individų ir grupių, įtrauktume žmones į dialogą, siektume ekonominės ir socialinės lygybės. Apibendrinant – bendras Engiamųjų teatro tikslas yra pagrindinių Žmogaus teisių gynimas.
Dėkojame įstaigos partneriams ir draugams Kazimiero Simonavičiaus Universiteto, teisės fakultetui, jo prodekanei Jolitai Malinauskaitei ir savanoriui studentui Maksimui Kozlineriui,  Kauno Milikonių vidurinei mokyklai ir jos mokytojai Birutei Ulanavičienei bei moksleiviams-savanoriams Karolinai Dušauskaitei, Giedrei Visokinskaitei, Povilui Gurskui, Eglei Tarasevičiūtei, Mildai Bangardavičiūtei, Monikai Mačiukėnaitei, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijai, pavaduotojai Daivai Savčiukienei ir moksleiviams-savanoriams Tomui Valečkai, Gabrielei Abramonytei, Martynai Raulinaitytei, Aušrinei Žygaitei, Viktorijai Valskytei, Jonui Suzukoniui, Aivarui Lukaščiui, Danieliui Skeivelui, Kamilei Pikelytei, Tadui Ivanauskui.
<< Atgal