Naujienos
Forumo teatro projektas pripažintas Europos mastu
 Gruodžio 28 d.  Vidaus reikalų ministerijoje iškilmingai įteiktas specialusis
 Europos Sąjungos (ES) Nusikaltimų prevencijos apdovanojimas, kurį šiais
 metais pelnė VšĮ "Menų ir mokymo namai" tęstinis projektas
"Su "Forumo teatru" - be smurto". Kartu su apdovanojimu  nusikaltimų
prevencijos projekto autoriams įteikta ir vidaus reikalų ministro Raimundo
Palaičio padėka.

"Džiaugiuosi galėdamas įteikti jums šį svarų apdovanojimą. Tai - ne tik jūsų
nuopelnų įvertinimas, bet ir įrodymas, kokia kūrybinga ir aktyvi jaunoji
karta gyvena Lietuvoje. Dėkoju jums už Lietuvos vardo garsinimą Europoje,
taip pat - už pagalbą atliekant didžiulį prevencinį darbą ir rūpinantis mūsų
vaikų ir jaunimo saugumu", -  teigia ministras R. Palaitis.

Aštuntąjį kartą rengiamuose kasmetiniuose ES Nusikaltimų prevencijos
apdovanojimuose šiemte dalyvavo septyniolika projektų iš Lietuvos,
Olandijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos, Švedijos, Didžiosios
Britanijos, Belgijos, Bulgarijos, Danijos. Čekijos Prancūzijos, Vokietijos
ir kt. šalių. Pagrindinis prizas ir 20 tūkst. eurų atiteko vokiečių
projektui "Fairpalyer.manual/Fairplayer.sport", tačiau vertinimo komisija
padarė išimtį skirdama specialųjį prizą lietuvių pateiktam nusikaltimų
prevencijos projektui "Su "Forumo teatru" - be smurto".

Šio, jau šešerius metus vykdomo, projekto tikslas - kūrybiniais metodais
mažinti paauglių nusikalstamumo riziką, stiprinti mokyklų ir kitų
ugdymo/globos įstaigų bendruomenes, jų gebėjimą spręsti iškilusias problemas
bei ugdyti paauglių psichologinius-socialinius įgūdžius.

"Forumo teatro" vadovės, aktorės R. Vaičekonytės teigimu, toks nusikaltimų
prevencijos metodas nėra naujas. "Socialinis diskusijų teatras yra taikomas
daugelyje šalių. Jis unikalus tuo, kad spektaklių metu jaunimas mato savo
problemas, gali keisti spektaklio eigą, jį režisuoti ir taip spręsti
įvairius klausimus, jie tarytum "repetuoja" savo gyvenimą", - teigia ji.

 Per šešerius veiklos metus nusikaltimų prevencijos projekte "Su "Forumo teatru" - be smurto" iš viso dalyvavo per 10 tūkst. dalyvių iš 27 šalies
mokyklų, 5 vaikų globos namų bei 7 įstaigų, susijusių su vaikų ir jaunimo
užimtumu, elgesio korekcija. Tęstinio projekto metu taip pat surengtos 5
stacionarios ir dieninės vaikų stovyklos, kuriose dalyvavo apie 400 dalyvių,
tarp kurių - ne tik socialinės rizikos vaikai ir paaugliai, bet ir
socialiniai darbuotojai, pareigūnai, mokytojai ir tėvai.
 
 ES Nusikaltimų prevencijos apdovanojimus nuo 2004 m. kasmet rengia ES
 Nusikaltimų prevencijos tinklas. Kiekviena šalis narė šiems apdovanojimams
 gali pateikti tik vieną projektą. Skiriant šį apdovanojimą, vertinamas
 projekto aktualumas, inovatyvumas, pasirinkta nusikaltimų prevencijos
 metodika, pasiekti rezultatai bei partnerystė įgyvendinant projektą.


 
<< Atgal