Naujienos
Forumo teatras projekte prieš patyčias

Jaunimo grupė „Vilniaus Forumo teatras” ir vadovė Rimanta Vaičekonytė spalio mėnesį dalyvavo tarptautiniame projekte  "Draugystė be sienų", kuris vykdomas Švedijoje ir trijose Baltijos šalyse (Lietuvoje, Estijoje, Latvijoje). Projektą įgyvendina VO „Gelbėkit vaikus“.

 Forumo teatro grupė kartu su VRS grupe rengė video medžiagą šiam projektui. Buvo nufilmuotos 8 Forumo teatro grupės sukurtos vaidybinės situacijos apie patyčias. Šiuo metu jau yra parengtas video diskas (DVD), kuriame yra pateikta Forumo teatro metodinė medžiaga mokytojams darbui su vaikais apie patyčias, patyčių prevenciją. Diskai bus išplatinti visoms Lietuvos mokykloms su kvietimu jaunimui burtis į Vaikų grupes prieš smurtą mokyklose.
Tyrimai, atlikti Baltijos regiono šalyse (Lietuva, Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Lenkija, Rusijos Federacijos Sankt Peterburgo sritis) rodo, kad apie 15 – 25% vaikų nuolat patyria patyčias mokykloje.
2008 m. TNS Gallup atliktame tyrimas parodė, kad 22% vaikų mokykloje patyrė fizinį smurtą (iš 19% buvo atimti pinigai, asmeniniai daiktai, maistas) ir net 65% vaikų patyrė kitų formų patyčias (13% iš jų patyčias patyria nuolat).
Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenys rodo, kad Lietuvoje 2008 m. patyčias patyrė 26,50% mergaičių ir 27,97% berniukų. Net 30,33% berniukų ir 16,60% mergaičių prisipažino besityčioję iš savo draugų.
 
Projekto veikla apima:
- patyčių prevenciją mokyklose,
- paramą nukentėjusiems nuo patyčių,
-šios problemos viešinimą bei novatoriškų metodų, skirtų patyčių šalinimui, plėtrą.

Mes tikimės, kad Forumo teatro grupės įdėtos pastangos ir darbas duos puikių rezultatų ir mes būsime prisidėję prie to, kad patyčių bus mažiau ir mes visi galėsime saugiau jaustis.

  

<< Atgal