Naujienos
Forumo teatras konferencijoje "Pilietinis ugdymas (ne)privalomas?"

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras, įgyvendindamas  projektą „Lietuvos pilietiškumo žemėlapis”  spalio 03 d. surengė konferenciją "Pilietinis ugdymas (ne)privalomas?"  ir pakvietė joje dalyvauti Forumo teatrą bei pristatyti situaciją “Pilietinio ugdymo pamoka mokykloje”. Forumo teatras į diskusiją aktyviai įtraukė konferencijos dalyvius. Vyko įdomi diskusija apie kūrybiškumo ugdymą mokykloje, mokytojų ir vaikų požiūrį į Pilietiškumo pamokas, į tarpusavio santykius, į Lietuvos Konstituciją ir kt. Konferencijos dalyviai ne tik diskutavo, bet ir vaidino scenoje kartu su Forumo teatro aktoriais, veiksmu ieškojo būdų kaip spręsti iškylančias problemas klasėje ar visoje mokyklos bendruomenėje. 
Nepakartojama publika buvo
pedagogai (pilietinio ugdymo, istorijos, geografijos, etikos mokytojai), nevyriausybinių organizacijų, neformalųjį ugdymą vykdančių organizacijų atstovai, savivaldybių švietimo skyrių darbuotojai  ir kt.
Ačiū publikai.
Jūs buvote aktyvūs, iniciatyvūs, geranoriški ir aišku pilietiški:)
 
Vienas pagrindinių Engiamųjų teatro principų skelbia: Mes tikime Taika, bet ne Pasyvumu!
A.Boal
 
 
 
<< Atgal