Metodika
Metodinė medžiaga darbui su jaunimu

Viešoji įstaiga "Menų ir mokymo namai" yra parengusi ir išleidusi metodinę medžiagą darbui su vaikais ir jaunimu neformalaus ugdymo užsiėmimuose. Metodinė medžiaga naudojama mokymų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių metu, supažindinant neformalaus ugdymo bei kitus specialistus su Forumo teatro taikymo vaikams ir paaugliams specifika.

Metodika pateikia aiškią kiekvieno užsiėmimo struktūrą, išskiria aktualias jaunimui socialines temas bei aprašo, kaip turėtų būti dirbama su šiomis temomis taikant Forumo teatro metodą. Knyga apima tokias temas, kaip socialinė nelygybė, smurto prevencija, diskriminacija, žalingų įpročių prevencija ir kt. 

<< Atgal