Metodika
Augusto Boalio knygos lietuvių kalba

Viešoji įstaiga "Menų ir mokymo namai", įgyvendindama Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo remiamą paprojektį "Naujų Engiamųjų teatro metodų integravimas į Lietuvos NVO veiklas" inicijavo trijų Augusto Boalio knygų vertimą į lietuvių kalbą. Šiuo metu išverstos ir išleistos trys "Engiamųjų teatro" kūrėjo Augusto Boalio knygos: "Engiamųjų teatras", "Įstatymų leidybos teatras" ir "Troškimų vaivorykštė". Knygos naudojamos mokymuose, seminaruose, konferencijose, vykdant projekto tęstinumą, padedant integruoti teatro metodus į Lietuvos NVO veiklas. Knygos nėra parduodamos. "Engiamųjų teatras" - viena iš pagrindinių Augusto Boalio knygų, plačiai ir išsamiai apibūdinanti ir pagrindžianti Engiamųjų teatro atsiradimo istoriją bei pagrindinius jo principus. Kurdamas intrigą, autorius keliauja per skirtingas epochas, atspindėdamas teatro vaidmenį to meto kultūroje ir socialinėje santvarkoje bei atskleisdamas, kokį ilgą kelią nuėjo teatras nuo monologo link demokratijos. "Įstatymų leidybos teatras" - vienas paskutiniųjų Augusto Boalio kūrinių. Jaunystėje dėl nepaklusnumo valdžiai ištremtas iš Brazilijos ir ilgus metus klajojęs po pasaulį, Augustas Boalis galiausiai pakviečiamas grįžti į savo gimtąją šalį - tam, kad pats taptų Rio de Žaneiro vereadoru (vietinės valdžios atstovu). Tačiau būdamas šiose pareigose Boalis ne tik nepamiršo savo principų, bet net dar labiau skatino demokratiją, žodžio laisvę ir dialogą. Forumo teatro principus jis taikė kurdamas ir tobulindamas įstatymus.Troškimų vaivorykštė - skirtingai negu kitos Augusto Boalio knygos, yra skira ne išorinei, o vidinei priespaudai atpažinti ir įveikti. Ši knyga ypač praktiška, joje pateikiamos konkrečios technikos, žaidimai ir pratimai, skirti darbui su skirtingo pobūdžio sunkumais. 

<< Atgal