Metodika
Metodinė medžiaga "Repeticija ieškantiems darbo"
Daugiau negu metus truko Viešosios įstaigos "Menų ir mokymo namai" koordinuotas projektas "Teatras - sėkmingos integracijos į darbo rinką repeticija" (remia Nordplus Adult).  Labai džiaugiamės, kad visų partnerių nuveiktas darbas neliks pamirštas - jų patirtis įamžinta Metodinėje medžiagoje "Repeticija ieškantiems darbo&qu...daugiau >>
Išsamiai apie Forumo teatrą
Forumo teatro išradėjas yra brazilasAugustas Boalis. Ši teatro forma nuo kitų skiriasi tuo, kad žiūrovai yra ir aktoriai, vaidinimas nėra baigtinis, jis nuolat kinta pagal žiūrovų siūlymus. Iš čia kilo ir pavadinimas žiūrovas-aktorius (Spect-actor), nes Augustas Boalis teigė, kad Forumo teatro metu niekas negali išlikti pasyviu stebėtoju. Net jeigu r...daugiau >>
Metodinė medžiaga darbui su jaunimu
Viešoji įstaiga "Menų ir mokymo namai" yra parengusi ir išleidusi metodinę medžiagą darbui su vaikais ir jaunimu neformalaus ugdymo užsiėmimuose. Metodinė medžiaga naudojama mokymų, seminarų, kūrybinių dirbtuvių metu, supažindinant neformalaus ugdymo bei kitus specialistus su Forumo teatro taikymo vaikams ir paaugliams specifika. Metodika...daugiau >>
Forumo teatras
Forumo teatras - vienas pagrindinių ir žymiausių Augusto Boalio "Engiamųjų teatro" metodų. Paprastai patys dalyviai kuria spektaklį jiems aktualia tema, nors kai kada jau parengtą spektaklį žiūrovams gali pristatyti aktorių grupė. Pirmą kartą spektaklis suvaidinamas įprastai. Jame atsispindi tam tikra grupei aktuali problema, socialiniai sunkum...daugiau >>
Augusto Boalio knygos lietuvių kalba
Viešoji įstaiga "Menų ir mokymo namai", įgyvendindama Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo remiamą paprojektį "Naujų Engiamųjų teatro metodų integravimas į Lietuvos NVO veiklas" inicijavo trijų Augusto Boalio knygų vertimą į lietuvių kalbą. Šiuo metu išverstos ir išleistos trys "Engiamųjų teatro&qu...daugiau >>
"Menų ir mokymo namai" parengta metodinė medžiaga (kartu su vaizdo įrašu)
Viešoji įstaiga, vykdydama Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos NVO fondo remiamą paprojektį "Naujų Engiamųjų teatro metodų integravimas į Lietuvos NVO veiklas" parengė ir išleido metodinę medžiagą, skirtą susipažinimui su Augusto Boalio "Engiamųjų teatro" metodais, jų praktiniu taikymu. Metodikoje galima rasti tiek...daugiau >>
Žaidimai ir pratimai "Engiamųjų teatre"
Nors Engiamųjų teatro užsiėmimuose nieko nėra privalomo, tačiau žaidimai ir pratimai, padedantys atsipalaiduoti, kitaip pamatyti save, pasaulį ir mus supančius žmones, pajausti susirinkusius žmones kaip vieningą komandą yra labai rekomenduoami! Augustas Boalis išskyrė 5 žaidimų ir pratimų grupes: - Jaučiame tai, ką liečiame - Klausome to...daugiau >>
Troškimų vaivorykštė
Troškimų vaivorykštė – Augusto Boalio technika, sukurta jo kelionės po Europą ir darbo joje metais. Nors Pietų Amerikoje jis matė daug socialinės neteisybės ir žmonių patiriamos prievartos, tačiau atvykęs į Europą susidūrė su visai nauja priespaudos rūšimi – vidine priespauda. Kažkuriuo metu gyvenime patyrus patyčias, smurtą, panieką, neadekv...daugiau >>
Įstatymų leidybos teatras
Įstatymų leidybos teatras taip pat remiasi Forumo teatro metodu. Šią teatro formą Augusto Boalis išvystė, kai, grįžęs į Braziliją, Rio de Žaneire tapo vereadoru – įstatymų leidybos rūmų nariu. Norėdamas, kad jo miesto žmonės ne tik bandytų prisitaikyti prie jiems primetamų įstatymų, bet ir patys aktyviai dalyvautų jų kūrime ir keitime, jis b...daugiau >>
Lankstinukai 4-iomis kalbomis apie A. Boal ir Žmogaus teises (projektas "Piliečio kelias")
    Viešoji įstaiga "Menų ir mokymo namai", vykdydama    Eurupos Sąjungos programos "Europa piliečiams" finansuojamą projektą "Piliečio kelias" parengė ir išleido lankstinukus, kuriuose atsispindi kaip Augusto Boal idėjos atitinka šiuo metu Europos Sąjungoje apibrėžiamas pagrindines Žmogaus teises.    Lie Lietuvių k...daugiau >>
Augusto Boal "Engiamųjų teatro medis"
Augusto Boal metodai gimsta iš Žodžių (The Word), Garso (The Sound), Vaizdinių (The Image). Kiekvienas šio medžio lapelis yra neatskiriama jo dalis, susijusi su šaknimis ir žeme. Vaisiai, krentantys į žemę, padeda medžiui daugintis (Multiplication). Solidarumas (Solidarity) su kitais žmonėmis, tame tarpe ir tais, prieš kuriuos naudojama priespauda...daugiau >>
Laikraščių teatras
„Laikraščių teatras“ buvo susistemintas 1970 metais. Skirtingi šaltiniai išskiria keliolika atskirų technikų, naudojamų „Laikraščių teatre“. Čia pateiksime kelias paties Augusto Boal išskirtas technikas (remiantis knygomis „Aesthetics of the Oppressed“ ir „Theatre of the Oppressed“). Šiuo metodu siekiama laikraščių, žurnalų tekstus pav...daugiau >>
<< Atgal