Other implemented projects
Participation in the project „Formula of poverty reduction 10x10=0”

 

We invite you to participate in forum theatre, where problems of poverty and social isolation among children are revealed and where we can all look for solutions (Rokiškis, Širvintos, Jonava, Zarasai, Marijampolė)

Forum theatres will take place: August 12 Rokiškis, August 21 Širvintose, September 17 Jonava, September 20  Zarasai and October 1 Marijampolė.

 

Forumo teatro arba socialinės dramos kaip novatoriškos ugdymo metodo priemonės, pradėtos taikyti 1970 m. Norvegijoje, kurių tikslas - sukelti žiūrovams empatiją skurde ir socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų bei paskatinti ir įtraukti juos vengti panašių situacijų, veikti vardan to, jog tokios situacijos nevyktų jų pačių tarpe arba pasimokyti kaip pats žmogus turėtų elgtis ar nesielgti panašioje situacijoje. Teatro, įtraukiant pačius žiūrovus, vyksmas naudojamas mokyklose, nepilnamečių pataisos namuose ir bendruomenėse, lytinio švietimo pamokose, mokymuose apie alkoholio bei narkotikų žalą. Čia dalyviai gali įgyti itin daug gyvenimiškos patirties ir iš kitos pusės pažiūrėti į sunkias socialines situacijas.

Forumo teatre aktoriai vaidina dramatiškas kasdieninio gyvenimo situacijas, ieškodami būdų išspręsti problemas. Jie gali vaizduoti tėvus, besistengiančius padėti vaikams atsikratyti narkotikų, išvarytą iš savo namų kaimyną, dėl rasės ar lyties diskriminuojamą žmogų, kuklų studentą, kuriam sunku susirasti draugų naujoje bendruomenėje. Žiūrovai yra raginami įsiterpti į vaidinimą: stabdyti veiksmą, užlipti ant scenos, vietoj aktorių patiems vaidinti. Engiamųjų teatre vaidina, stebi, bendrauja žiūrovai-aktoriai. Spektaklis tampa sąmoningais žiūrovų veiksmais; scenoje nagrinėjamos bendros visuomenės problemos.

Forumo teatrai - tai Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų Tinklo vykdomo projekto "Skurdo formulė 10x10=0" dalis, už kurios įgyvendinimą atsakingas Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC). Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant Europos kovos su skurdu metų programą.

About NIPC: Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras (NIPC) - its NGO VIZIJA, founded by Open Society fund Lithuania with the initiative of United Nations Development Programme.

 

About nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą (EAPN Lietuva): EAPN Lietuva - founded in 2006, the aim of the network is to strengthen capabilities of Lithuanian NGOs, broaden cooperation with local and national authorities, to reduce poverty and social isolation in Lithuania. 


Apie the project: Formula 10x10=0 means that during 10 months of the project main problems of poverty and measures to deal with it will be dicovered and in 10 years time the level of poverty will reach 0. Project is supported by the European Union and Lithuanian Republic. 
 

<< Back