News
Pokyčių forumas - skurdo patirtį turinčių žmonių įtraukimas į viešosios politikos sprendimų priėmimus
Po gana ilgos pertraukos, kurią lėmė įvairos gyvenimo aplinkybės VšĮ MENŲ IR MOKYMO NAMAI 2021 m. vėl aktyviai įsitraukė į projektinę veiklą. 
 Šį kartą ne kaip organizatoriai, tačiau kaip aktyvūs projekto partneriai, atsakingi už metodikos sukūrimą ir susitikimų regionuose organizavimą bei jų moderavimą.
Tam procesui įgyvendinti buvo pasitelktos A. Boalio "Engiamųjų teatro sistemos" technikos, kurių pagrindinis tikslas - atkurti dialogą tarp žmonių.
Susitikimus vedė forumo teatro specialistė, aktorė Rimanta Vaičekonytė, jai talkino koordinatoriai iš įvairių Lietuvos regionų.
Projekte aktyviai dalyvavo skurdą patiriantys žmonės iš įvairių šalies kampelių, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, žmogaus teisių, socialinės srities savivaldybių specialistai, užimtumo tarnybų atstovai, partneriai iš užsienio šalių ir kt.

Projekto pagrindinis organizatorius ir vykdytojas:  Nacionalinis skurdo mažinimo tinklas.

Projekto tikslas: įtraukti pažeidžiamas grupes - skurdą ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis - į nacionalinio ir vietos viešosios politikos sprendimų priėmimo procesą ir įgalinti atstovauti savo interesus.

Projektas išties sėkmingas ir jo rezultatus galite pamatyti išleistame leidinyje.
Projektas bus tęsiamas iki 2022 m. gegužės mėnesio.

"Kalbėkite ne apie mus, o su mumis"

Projektas yra aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.
<< Back