Apie mus

"MES TIKIME TAIKA, BET NE PASYVUMU". A. Boalis

Mums patinka būti laimingais!

Trumpa Forumo teatro metodo atsiradimo istorija

Žymus teatro inovatorius brazilas Augusto Boalas xxa.6-ame dešimtmetyje pradėjo dirbti teatre „Arena Theatre” San Paule. Norėdamas sužinoti žmonių nuomonę, jis visada po spektaklių rengdavo diskusijas. Vėliau jis išplėtojo tokį metodą: spektaklio metu žiūrovai galėjo sustabdyti veiksmą ir siūlyti, kaip turėtų elgtis engiamasis personažas. Kartą taip sustabdžius spektaklį moteris iš publikos bandė paaiškinti, kaip turėtų elgtis engiamasis personažas. Susijaudinusi pati užlipo ant scenos  ir parodė aktoriams, kaip viskas turėtų atrodyti. Pasak Boalo, tą mirksnį ir įvyko didžiausias jo teatro perversmas. Radosi teatras, kur išnyko riba tarp aktoriaus ir žiūrovo.  Augusto Boalo teatras tapo praktiniu socialinio aktyvumo pagrindu. Buvo sukurtas naujas teatro metodas - Forumo teatras.

Mūsų istorija

Šis metodas Į Lietuvą atkeliavo žmonių, dirbančių su jaunimu, iniciatyva. Aktorė Rimanta Vaičekonytė 1998 m. šio metodo mokėsi Estijoje, Danijoje, Švedijoje. Stažuodamasi Estijoje, stebėjo kokį didžiulį poveikį šis metodas daro žmonėms, kurie dalyvauja Forumo teatro spektaklyje. Publika tampa aktyvia spektaklio dalyve. Spektaklio metu yra diskutuojama apie scenoje matytą istoriją, personažus, jų elgesį, įvykusį konfliktą. Publika ne tik aktyviai reiškia savo nuomonę, bet ir eina vaidinti vietoj vieno ar kito personažo, bando pakeisti situaciją ir čia pat scenoje spręsti problemą.

2004 m. Rimantos iniciatyva į Lietuvą buvo pakvesta žinoma Forumo teatro specialistė iš Švedijos Marija Nilson, kuri pravedė išsamų 3 dienų seminarą su jaunimu dirbantiems specialistams. 2004 m. liepos 1 d. buvo įsteigta Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai” ir sukurta programa „Forumo teatras” į kurią sėkmingai įtrauktas iniciatyvus Vilniaus miesto jaunimas (studentai, vyresnių klasių moksleiviai, profesionalūs aktoriai), kurie susidomėjo Forumo teatro metodu ir pradėjo jo mokytis bei praktiškai jį pritaikė edukacinėse programose, skirtose vaikams jaunimui ir suaugusiems. 2006 m. šioje programoje jau dalyvavo per 40 jaunų veiklių žmonių. 2 kartus per savaitę jie lankė Forumo teatro užsiėmimus, kūrė ir pristatydavo visuomenei spektaklius, vedė komandos formavimo ir Forumo teatro metodo mokymus, rengė kūrybinius vakarus, diskusijas įvairiomis temomis. Su jaunimu dirbo profesionalūs menininkai ir psichologai. Nuo 2005 iki 2012 m. kasmet buvo įgyvendinama po keletą projektų, kuriuose kiekvienais metais dalyvaudavo per 1000 jaunų žmonių. Šalies mokyklose ir kasmetinėse stovyklose buvo atliekami anketiniai jaunimo problemų tyrimai, vėliau šios problemos analizuojamos ir aptariamos su psichologais, o paskui pagal šias problemas kuriami ir vaidinami Forumo teatro spektakliai, vedami seminarai, dalyvaujama įvairiose konferencijose, visuomeninėse akcijose.  Jaunimo grupės keitėsi, nes keitėsi jų gyvenimo tikslai, tačiau pagrindinis grupės branduolys išliko iki šiandien.

2011 - 2012 metais organizacija įgyvendino projektą "Piliečio žadintuvas", kurio metu aktyviai bendradarbiavo su 147 Lietuvos mokyklomis, taigi Forumo teatro metodas pasklido po visą Lietuvą ir buvo integruotas į neformalųjį švietimą. 

2013 - 2014 metais Viešoji įstaiga įgyvendino du pagrindinius projektus: "Naujų engiamųjų teatro metodų integravimas į Lietuvos NVO veiklas" (projektą finansavo Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa) ir projektą "Piliečio kelias" (projektą finansavo Europos Sąjungos programa Europa piliečiams)

"Menų ir mokymo namai" dabar. Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su mokyklomis, NVO, kitomis organizacijomis, skleidžia "Engiamųjų teatro" metodus jau ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Organizacija rengia ir įgyvendina šalies ir tarptautinius projektus, organizuoja ir veda mokymus, seminarus, kūrybines dirbtuves vaikams, jaunimui, suaugusiems bei senjorams. Užsiėmimų metu dirbama su konkrečiai grupei svarbiomis temomis, iškeliamos į paviršių ir teatralizuojamos jų patiriamos problemos ir sudėtingos situacijos, kartu ieškoma įvairių sprendimo būdų, o kartu ir gilinamasi į kiekvieno dalyvio jausmus, pasirinkimus, motyvaciją. Visi dalyvaujantys kviečiami aktyviai išsakyti savo nuomonę, tačiau nei vienas nėra verčiamas to daryti, siekiama, kad grupėje dalyviai pasijaustų saugūs ir nebijotų atsiskleisti bei diskutuoti. Šiuo tikslu naudojami įvairūs žaidimai bei pratimai, padedantys "apšilti", atsipalaiduoti, mokytis pasitikėti kitais grupės nariais, pamatyti save ir pasaulį "kitu kampu". Taip pat organizuojami renginiai bendruomenėms, kuriuose pristatomos jau iš anksto paruoštos Forumo teatro situacijos, o auditorija įtraukiama aktyviai dalyvauti, diskutuoti, atpažinti šias situacijas savo gyvenime ir mokytis jas spręsti. Šiuo metu įstaiga naudoja visus "Engiamųjų teatro" metodus: Vaizdinių teatrą, Forumo teatrą, Nematomą teatrą, Laikraščių teatrą, Įstatymų leidybos teatrą", "Troškimų vaivorykštę". Įstaigoje dirba ir savanoriauja aktoriai, režisieriai, psichologai, kiti specialistai. 

Įstaigos veikla finansuojančių ir valdančių institucijų, visuomenės bei partnerių yra vertinama labai aukštai. 2017 m. tarptautinis projektas "Piliečio kelias istorijos veidrodyje" (projektą finansavo Europos Sąjungos programa Europa Piliečiams) įvertintas Europos Sąjungos mąstu. Tarpparlamentinės saugumo ir gynybos asociacijos prezidentas Robert Walter Berlyno konferencijoje įstaigos atstovams įteikė laimėtą pagrindinį prizą už saugumą ir gynybą, diplomus, taip pat buvo įteiktas Prancūzijos respublikos prezidento E. Macrono medalis.

Nuo 2018 m. organizacijos pagrindine veikla tapo darbų saugos dokumentacijos rengimas ir profesinės rizikos vertinimas.

Vadovaujantis Pavyzdiniais Saugos ir Sveikatos Nuostatais įstaigos darbuotojai ruošia visus įstatymais numatytus dokumentus susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata. Taip pat rengia saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos instrukcijas, pareiginius nuostatus, darbo tvarkos taisykles. Darbų saugos specialistai teikia šias paslaugas - indentifikuoja profesinę riziką; atlieka fizikinius, cheminius matavimus ir ergonominius bei psichosocialinius tyrimus; paruošia profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo planą.

Organizacija nuolat vykdo Engiamųjų teatro sistemos (Forumo teatro, Vaizdinių teatro ir kt.) metodikos mokymus įvairių organizacijų atstovams, mokytojams, mokiniams, studentams, veda konferencijas ir seminarus.
 

<< Atgal