Naujienos
Viešas tarptautinis renginys Juodkalnijoje

2017 metų rugsėjo 20 - 23 dienomis projekto partneriai iš Lietuvos, Portugalijos, Vengrijos ir Juodkalnijos susitiko Herzeg - Novi mieste Juodkalnijoje. Pirmosios dienos vakarą dalyviai susitiko su Herzeg - Novi savivaldybės atstovais, kalbėjosi apie esamą projektą bei ateities bendradarbiavimo galimybės. Antrąją dieną visi susirinko repeticijai. Pasitelkus į pagalba "Vertybių ir nuostatų išsiaiškinimo" pratimą dalyviai diskutavo apie jiems, jų šaliai ir Europos Sąjungai svarbias temas ir problemas, dalinosi asmenine patirtimi ir pastebėjimais. Buvo repetuojami ir naujai kuriami Forumo teatro etiudai. 
Vėliau buvo suorganizuotas viešas renginys, kuriame dalyvavo virš 120 žiūrovų, iš kurių daug buvo jaunų žmonių, moksleivių. Už visą renginio organizavimą dėkojame Herzeg-Novi savivaldybei, kuri ir yra šio projekto partneris. Renginyje apie projektą papasakojo ir vėliau jį padėjo moderuoti savivaldybės atstovės Branka Mracevic ir Marija Krivokapic. Taip pat apie žmonių teises pasisakė UNICEF atstovė Nada Djurovic Martinovic ir mokyklos, kurioje vyko renginys, psichologė Vanja Nuhefendic. 
Etiudą žmogaus teisių temomis vaidino Juodkalnijos dramos mokyklos aktorius su savo mokiniais. 
Vėliau tarptautinė Forumo teatro trupė pristatė du Forumo teatro spektaklius, kuriuose atskleidė žmogaus teisių pažeidimo problemas ir kvietė publiką diskutuoti, siūlyti įvairius būdus, kaip tokių problemų būtų galima išvengti ateityje. Dalyviai lipo ant scenos ir aktyviai bandė kažką keisti esamose situacijose. Vėliau jų išsakyti apmąstymai apie tai, kodėl turime gerbti vieni kitus, kaip reikėtų kalbėtis su tais žmonėmis, kurie pažeidžia kitų laisvę ir teises pasirodė daug brandesni, negu tikėtumeisi iš tokių jaunų žmonių. 
Paskuinę dieną skyrėme susipažinimui su Juodkalnijos istorija, dabartimi, išgirdome apie viltis kuo greičiau prisijungti prie ES. 

<< Atgal