Naujienos
Kauno Milikonių vidurinės mokyklos spaudai parengtas straipsnis apie "Piliečio kelią" ir įvairias patirtis juo keliaujant

Teresė Paimbrekienė
,,Supraskime pasaulį, kuriame gyvename“– mini interaktyvi konferencija Kauno Milikonių vidurinėje mokykloje

Kauno Milikonių vidurinė mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte ,,Piliečio kelias“.
Projekto vadovas Viešoji įstaiga ,,Menų ir mokymo namai“, projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams.
Kiti projekto partneriai iš Lietuvos: Širvintų ,,Ąžuolyno“ progimnazija, Vilniaus Simono Daukanto gimnazija, Joniškio rajono Kriukų pagrindinė mokykla, Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinė mokykla.
Projekto partneriai iš kaimyninių šalių: Iš Latvijos – Vecsaules pamatskola Bauskėje, Draugija ,,Balti“ kartu su Šiaurės šalių gimnazija Rygoje, partneriai iš Lenkijos – Lenkijos Zespol  Prezdszkolno (predskolnio) gimnazija.
Projekto draugai iš Estijos – Talino Forumo teatras.
Projekto draugai iš Lietuvos – Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultetas Vilniuje ir Klaipėdoje.
Projekto ,,Piliečio kelias“ veikla ir vizija remiasi į vieną iš svarbiausių Europos Sąjungos teisinių dokumentų – Europos sąjungos pagrindinių teisių chartiją. ,,Piliečio kelias“ daugiausia dėmesio skiria pirmiems trims chartijos skyriams: Orumui, Laisvėms ir Lygybei.
Milikonių vidurinėje mokykloje projekto veiklai vadovauja ir yra mokyklos Forumo teatro grupės įkūrėja bei vadovė dailės mokytoja-metodininkė Birutė Ulanavičienė.
Vasario 6 dienąmokykloje vykusioje mini interaktyvioje konferencijoje su chartijos skelbiamomis žmogaus teisėmis visus dalyvius supažindino etikos mokytoja-ekspertė Polina Žemaitienė pranešime ,,Lygybė – žmogaus teisių principas“.
Kitoje konferencijos dalyje stebėjome vaizdo įrašą pokalbio su svečiu iš Kamerūno Augustinu Nguh. Augustinas praeitais metais pagal studentų stažuočių mainų programą  AIESEC buvo atvykęs į Kauną ir kartu su kitais įvairių tautybių studentais mūsų mokykloje vedė mokiniams užsiėmimus. Labai susidraugavo su mūsų mokyklos vyresniųjų klasių mokiniais, visus metus su jais susirašinėjo laiškais. Šiais   metais Augustinas vėl atvyko pasisvečiuoti į Kauną. Forumo teatro grupės lyderė Laura Karaliūnaitė jį ir jo kaunietę merginą pakvietė ateiti į grupės užsiėmimus. Augustinas aktyviai dalyvavo Forumo teatro užsiėmimuose, kurie jam labai patiko. Taip pat sutiko dalyvauti mūsų konferencijoje, atsakydamas į labai daug klausimų apie tradicijas, draugystę, šeimą, toleranciją ir diskriminaciją. Projekto vykdytojai džiaugėsi galėdami pokalbėti apie orumą, laisves ir lygybę būtent su juodaodžiu Augustinu – labiausiai tolimos Lietuvai šalies ir kultūros atstovu. Iš jo sužinojome daug mums atrodančių keistų ir netikėtų požiūrių, faktų. Pavyzdžiui, jei sūnus ar dukra rimtai prasikalsta, tėvai tokį vaiką išmeta iš šeimos be teisės sugrįžti. Kamerūne yra retenybė rūkantys ar geriantys paaugliai. Moterys skirstomos į tris grupes: namų šeimininkės, karjeros moterys, ir moterys, kurios praktiškai yra vyro nuosavybė ir nieko, net iš namų trumpam išeiti, negali be vyro sutikimo. Kamerūne yra daugybė skirtingų tautų su savo tradicijom, kultūrom ir požiūriais, dėl to tolerancija yra būtina.
Trečioji mini interaktyvios konferencijos dalis buvo iš tiesų įdomi ir nepaliko abejingų. Į sceną išėjo mokyklos Forumo teatro grupė. Ši grupė susibūrė prieš trejus metus ir dalyvauja jau antrame Europos Sąjungos finansuojamame projekte. Pirmasis projektas vadinosi ,,Piliečio žadintuvas“.
Forumo teatro grupė dirba pagal Augusto Boalio metodą, kurio pagrindiniai principai – socialiai aktualių, problemiškų situacijų vaidinimas ir žiūrovų aktyvus dalyvavimas sprendžiant problemišką situaciją.
Šį kartą buvo vaidinama korėjietės mergaitės situacija lietuvių mokykloje. Nepavydėtina, bet gana tipiška nepriėmimo, atstūmimo situacija, kurią visi: ir Forumo aktoriai, ir žiūrovai turėjo kažkaip pataisyti, kad neliktų nei nuskriaustųjų, nei morališkai pralaimėjusių skriaudėjų.
Šioje konferencijoje dalyvavo virš šimto 7-tų, 8-tų ir 9-tų klasių mokinių. Buvo labai įdomu stebėti žiūrovų reakciją nuo atsainumo iki susidomėjimo ir aktyvaus įsijungimo į problemos sprendimą. Grupės lyderė Laura atkakliai ir profesionaliai uždavinėjo klausimus ir kreipė vaidybines situacijas link to, kad nugalėtų žmogaus teisės ir orumas.
Kalbinu Forumo teatro grupės vadovę mokytoją Birutę Ulanavičienę, grupės lyderę 12 b klasės mokinę Laurą Karaliūnaitę, taip pat  forumiečius:7 a kl. mokinį Povilą, 11 a kl. mokinę Karoliną, ir žiūrovus: 9 a kl. mokinį Deividą ir 9 b kl. mokinę Gretą.
Laura, tu esi lyderė arba džokerė. Ką reiškia šis žodis? Ką veikia džokeris?
Džokeris yra žmogus–tarpininkas tarp veikėjų ir salės žiūrovų. Jis negali reikšti savo nuomonės, tik išprovokuoti žiūrovus ir valdyti situaciją.Šia reikšme žodį pirmą kartą pavartojo brazilas Augustas Boalis, žymus teatro novatorius, Forumo teatro metodo autorius. Džokeris (joker) – tai populiaraus stalo žaidimo korta, kuri nepriklauso prie jokios grupės ir gali žaidimą pakreipti įvairiomis linkmėmis, priklausomai nuo jo pobūdžio. Tad džokeris - tai užsiėmimo ar spektaklio vedėjas, kuris nepalaiko nė vienos pusės, o tik stengiasi sukelti vienokias ar kitokias dalyvių reakcijas, moderuoti veiklos kryptis. Džokeris taip pat yra atsakingas už spektaklio ar užsiėmimo metu kuriamą atmosferą, taisykles bei dalyvaujančių asmenų įtraukimo lygį.
Ar kiekvienas panorėjęs gali tapti džokeriu? Kaip juo tampama?
Kiekvienas „forumas“  turi savo džokerį ar net du. Džokeris yra renkamas grupės ir juo gali tapti kiekvienas. Jo vaidmuo yra sunkiausias, jis ne tik turi suvaldyti aktorius ir žiūrovus, bet ir klausinėdamas salės išsiaiškinti problemas bei  rasti joms sprendimus. Džokerio vaidmuo, deja, yra skirtas ne kiekvienam. Džokeris vienu metu turi būti ne tik scenoje, salės gale, viduryje ar priekyje. Jis turi būti visur, kiekviename kampe, prie kiekvieno žiūrovo. Tad nepriklausomai nuo savo jausmų ir nuotaikos, jis privalo perprasti žiūrovus ir puikiai žinoti, ką daryti ir ko ne.
Gal galėtum pasidalinti patirtimi, kas tau būna sunkiausia, ar visada lengva situaciją pakreipti reikiama – teisingumo ir žmogaus teisių pergalės – linkme? Kaip tau pavyksta valdyti situaciją?
Salę suvaldyti yra sunku dėl didelio žmonių skaičiaus ir skirtingų amžiaus grupių. Tačiau vadovaujantis žaidimo principu ir humoru, yra gana lengva suvaldyti salę, sutelkti visų dėmesį į save, į situaciją.
O dabar  klausimas visiems: ir forumo aktoriams, ir žiūrovams. Ar dažnai teko stebėti kitų atstumtą klasės draugą,
Visi: Aišku, teko matyti. Ir ne kartą.
Ką tuo metu darėte,  kaip jautėtės?
Karolina: Jaučiausi blogai, bet nesikišau.
Povilas: Jausdavausi įvairiai. Dažnai blogai. Kartais galvodavau, kad taip jam ir reikia, jei nemoka apsiginti.
Greta: Aš gindavau, stodavau skriaudžiamojo pusėn. Dėl to esu susipykusi su visa klase.
Deividas: Elgdavausi neutraliai, nenorėdavau išsiskirti, bet jausdavausi dažniausiai blogai.
Ar Forumo teatro suvaidinta situacija atitiko tikrovę, kaip jums atrodo?
Karolina: Man atrodo, kad tai tipiška, tikroviška situacija.
Povilas: Ne visai tikroviška. Į užsieniečius pas mus vis tik žiūri pakankamai pagarbiai, be to, jos niekas nepaliktų vienos, ją visą laiką globotų kas nors iš suaugusiųjų.
Greta: Labai tikroviška situacija.
Deividas: Netikroviška, vis tiek atsirastų nors vienas, kuris ją gintų.
Visi: Neatsirastų! Dažniausiai neatsiranda.
Povilas: Jeigu ją ir gintų, tai tik dėl to, kad ji užsienietė.
Ar Forumo teatras pakeitė jūsų poziciją atstumtųjų atžvilgiu? Ar sugebėtumėte, ar bent pamėgintumėte gyvenime užimti aktyvią pilietinę poziciją.
Karolina: Taip. Suvokiau, ką galima gyvenime pakeisti. Forumo teatras parodo, kaip kovoti už save nenaudojant smurto.
Deividas: Forumo teatras visiems truputį suvirpino širdį. Lygiai taip pat nesielgs nė vienas, blogai elgdamasis pats jausis labai blogai.
Greta: Daug kas liko visiškai abejingi, net šaipėsi iš forumiečių. Kvaila tikėtis, kad staiga viskas pasikeistų.
Povilas: Man yra tekę būti ir skriaudžiamuoju, ir skriaudiku, ir neutraliu. Dabar skriaudėju negalėčiau būti ir nesiduočiau skriaudžiamas. Ir draugo skriausti neleisčiau.
Mokytoja, apie sunkumus Jūsų neklausiu, aišku, jų yra. Sakykite, ką atradote šioje veikloje naujo ir netikėto? Kas stebina ir džiugina?
Įdomi pati Forumom teatro idėja. Šiuo metodu siekiama išsivaduoti iš bet kokių suvaržymų. Forumo teatro metodas į diskusiją įsitraukti leidžia kiekvienam dalyviui, nes užsiėmimų metu paliečiamos visiems artimos temos, realiai kada nors išgyventos situacijos. Tai veiksmo teatras, kuriame būtinas aštrus konfliktas, aiški priespauda, liūdna pabaiga, kuri skatina įsijausti, diskutuoti, spręsti, ir svarbiausia – nelikti abejingiems. Sunkiausia yra modeliuoti vaidybinę situaciją, kad ji pasiektų žiūrovo jausmus, nes Forumo teatre labai svarbus žiūrovo vaidmuo: jis gali keisti situaciją, liūdną baigtį pakeisti laiminga ar bent kiek pozityvia. Džiugina, kai matai savo ugdytinius drąsiai diskutuojančius ir besikeičiančius, mąstančius ir suvokiančius.
Kokios tolesnės jūsų veiklos šiame projekte gairės, ką ruošiatės veikti toliau?
Šiame ,,Piliečio kelio“ projekte bus dar viena interaktyvi konferencija mokykloje, skirta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos Laisvės skyriui. Taip pat baigiamoji konferencija Vilniuje, kurioje pristatysime visų metų veiklą ir patirtį.
Dėkoju už nuoširdų pokalbį, tiesius atsakymus.
Stebint Forumo teatro pasirodymus, susidarė įspūdis, kad tai tam tikros pratybos. Orumo, nepriklausomo mąstymo ir elgesio, aukštenės savivertės pratybos tiek aktoriams, tiek žiūrovams. Tikėkimės, kad jos paliko pakankamai ryškų teigiamą pėdsaką paauglių širdyse.
Konferencijos pabaigoje išreiškė savo susižavėjimą ir dėkingumą konferencijos svečiai: tarptautinio projekto ,,Piliečio kelias“ vadovė Rimanta Vaičekonytė, projekto koordinatorė Virginija Skučaitė, taip pat mokyklos administracijos atstovai.
Džiaugiamės, kad tai ne paskutinis tokio tipo renginys mūsų mokykloje ir mūsų mokiniai turės dar ne vieną progą pasitikrinti bei ugdyti savo aktyvią pilietinę poziciją.


Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams
With the support of the Europe for Citizens Programme of the European Union

 

<< Atgal