Naujienos
Dalyvavimas programoje „Veiklus jaunimas”


Vilniaus miesto savivaldybės projektas „Mokiniai – aktyvūs Vilniaus miesto jaunimo politikos veikėjai“
Susitikimai su Vilniaus miesto mokyklų mokinių savivaldų atstovais

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO POLITIKOS KONCEPCIJA

PREAMBULĖ
 
Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme apibrėžiama, kad jaunas žmogus - asmuo nuo 14 iki 29 metų. Tai amžiaus tarpsnis, kai formuojasi žmogaus asmenybė, kai jis  savarankiškai pradeda dalyvauti visuomenės gyvenime ir daryti jam įtaką. Šiuo laikotarpiu žmonėms iškyla daug problemų, kurių jie dažnai nesugeba įveikti vien savo jėgomis. Tai vis didėjantis jaunimo nusikalstamumas, priklausomybių ligos, bedarbystė, būsto problemos ir kt. Jauno žmogaus ir jo aplinkinių nesugebėjimas spręsti kylančias problemas dažnai sukelia tiek atskiriems asmenims, tiek visai visuomenei sunkių pasekmių.
Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo politikos koncepcija siekiama numatyti ilgalaikes gaires ir sukurti priemones, padedančias efektyviai įgyvendinti jaunimo politiką Vilniaus mieste.
Visuomenė per Savivaldybės institucijas gali ir turi prisidėti prie sostinės jaunimo problemų sprendimo, daryti teigiamą įtaką jaunos asmenybės formavimosi bei perėjimo prie savarankiško gyvenimo visuomenėje procesui ir integracijai į visuomenės gyvenimą.
Vilniaus miesto jaunimas – sostinės visuomenės ateitis. Padėdama miesto jaunimui įsitraukti į visuomenės gyvenimą, miesto Savivaldybė siekia, kad sostinės jaunimas savo iniciatyva ir kūrybinėmis galiomis taptų jaunosios kartos kultūros progreso pavyzdžiu visai Lietuvai.

<< Atgal