Services
Darbų saugos dokumentacijos rengimas
Siekiant sumažinti profesinių susirgimų ir nelaimingų atsitikimų skaičių 2003 m. spalio 16 d. buvo priimti PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO NUOSTATAI, pagal kuriuos kiekviena įmonė privalo ištirti esamą ar galimą profesinę riziką darbe ir numatyti prevencijos priemones, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo profesinės rizikos arba ji būtų kiek įmanoma sumaži...daugiau >>
ACTIVITIES FOR VARIOUS GROUPS. PROGRAMME „IN ACTION“
Team building Management of conflicts Life - long learning Strengthening of communication skills Methods:   Games/exercises  Image theatre  Forum theatre  Elements of Rainbow of desire  Newspaper theatre   Invisible theatre   Legislative theatre   Benefit for participants: Will know themselves and other members of the team better Wil...daugiau >>
TRAINING OF METHODS OF THE THEATRE OF THE OPPRESSED
For whom? - Teachers and youth leaders - Social workers, police officers, other specialists who work in the field of prevention - Everyone who is eager to learn new methods and apply them in their community, work place, etc.    Theatre of the Oppressed:   Exercises / games    Image theatre   Forum theatre    Rainbow of desire   Newspaper theatre  ...daugiau >>
ACTIVITIES FOR YOUTH "IN ACTION"
Team building Conflict management Social and civil responsibility Life long learning  „IN ACTION“ FOR YOUTH     Kodėl reikalinga programa „IN ACTION“ JAUNIMUI   We suggest activities for groups of young people based on the system of Theatre of the Oppressed. These methods are very practical, they give possibility to analyse social situations, reflec...daugiau >>
<< Back