Apie mus

"MES TIKIME TAIKA, BET NE PASYVUMU". A. Boalis

Mums patinka būti laimingais!

Trumpa Forumo teatro metodo atsiradimo istorija

Žymus teatro inovatorius brazilas Augusto Boalas xxa.6-ame dešimtmetyje pradėjo dirbti teatre „Arena Theatre” San Paule. Norėdamas sužinoti žmonių nuomonę, jis visada po spektaklių rengdavo diskusijas. Vėliau jis išplėtojo tokį metodą: spektaklio metu žiūrovai galėjo sustabdyti veiksmą ir siūlyti, kaip turėtų elgtis engiamasis personažas. Kartą taip sustabdžius spektaklį moteris iš publikos bandė paaiškinti, kaip turėtų elgtis engiamasis personažas. Susijaudinusi pati užlipo ant scenos  ir parodė aktoriams, kaip viskas turėtų atrodyti. Pasak Boalo, tą mirksnį ir įvyko didžiausias jo teatro perversmas. Radosi teatras, kur išnyko riba tarp aktoriaus ir žiūrovo.  Augusto Boalo teatras tapo praktiniu socialinio aktyvumo pagrindu. Buvo sukurtas naujas teatro metodas - Forumo teatras.

Ilga mūsų istorija

Šis metodas Į Lietuvą atkeliavo žmonių, dirbančių su jaunimu, iniciatyva. Aktorė Rimanta Vaičekonytė 1998 m. šio metodo mokėsi Estijoje, Danijoje, Švedijoje. Stažuodamasi Estijoje, stebėjo kokį didžiulį poveikį šis metodas daro žmonėms, kurie dalyvauja Forumo teatro spektaklyje. Publika tampa aktyvia spektaklio dalyve. Spektaklio metu yra diskutuojama apie scenoje matytą istoriją, personažus, jų elgesį, įvykusį konfliktą. Publika ne tik aktyviai reiškia savo nuomonę, bet ir eina vaidinti vietoj vieno ar kito personažo, bando pakeisti situaciją ir čia pat scenoje spręsti problemą.

2004 m. Rimantos iniciatyva į Lietuvą buvo pakvesta žinoma Forumo teatro specialistė iš Švedijos Marija Nilson, kuri pravedė išsamų 3 dienų seminarą su jaunimu dirbantiems specialistams. 2004 m. liepos 1 d. buvo įsteigta Viešoji įstaiga „Menų ir mokymo namai” ir sukurta programa „Forumo teatras” į kurią sėkmingai įtrauktas iniciatyvus Vilniaus miesto jaunimas (studentai, vyresnių klasių moksleiviai, profesionalūs aktoriai), kurie susidomėjo Forumo teatro metodu ir pradėjo jo mokytis bei praktiškai jį pritaikė edukacinėje, nusikalstamumo ir narkomanijos prevencijos programose, skirtose vaikams ir jaunimui. 2006 m. šioje programoje jau dalyvavo per 40 jaunų veiklių žmonių. 2 kartus per savaitę jie lankė Forumo teatro užsiėmimus, kūrė ir pristatydavo visuomenei spektaklius, vedė komandos formavimo ir Forumo teatro metodo mokymus, rengė kūrybinius vakarus, diskusijas įvairiomis temomis. Su jaunimu dirbo profesionalūs menininkai ir psichologai. Nuo 2005 iki 2012 m. kasmet buvo įgyvendinama po keletą projektų, kuriuose kiekvienais metais dalyvaudavo per 1000 jaunų žmonių. Šalies mokyklose ir kasmetinėse stovyklose buvo atliekami anketiniai jaunimo problemų tyrimai, vėliau šios problemos analizuojamos ir aptariamos su psichologais, o paskui pagal šias problemas kuriami ir vaidinami Forumo teatro spektakliai, vedami seminarai, dalyvaujama įvairiose konferencijose, visuomeninėse akcijose.  Jaunimo grupės keitėsi, nes keitėsi jų gyvenimo tikslai, tačiau pagrindinis grupės branduolys išliko iki šiandien.

2011 - 2012 metais organizacija įgyvendino projektą "Piliečio žadintuvas", kurio metu aktyviai bendradarbiavo su 147 Lietuvos mokyklomis, taigi Forumo teatro metodas pasklido po visą Lietuvą ir buvo integruotas į neformalųjį švietimą. 

2013 - 2014 metais Viešoji įstaiga įgyvendino du pagrindinius projektus: "Naujų engiamųjų teatro metodų integravimas į Lietuvos NVO veiklas" (projektą finansuoja Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programa) ir projektą "Piliečio kelias" (Projektą finansuoja Europos Sąjungos programa Europa piliečiams)

"Menų ir mokymo namai" dabar. Įstaiga aktyviai bendradarbiauja su mokyklomis, NVO, kitomis organizacijomis, skleidžia "Engiamųjų teatro" metodus jau ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos Sąjungos šalyse. Organizacija rengia ir įgyvendina šalies ir tarptautinius projektus, organizuoja ir veda mokymus, seminarus, kūrybines dirbtuves vaikams, jaunimui, suaugusiems bei senjorams. Užsiėmimų metu dirbama su konkrečiai grupei svarbiomis temomis, iškeliamos į paviršių ir teatralizuojamos jų patiriamos problemos ir sudėtingos situacijos, kartu ieškoma įvairių sprendimo būdų, o kartu ir gilinamasi į kiekvieno dalyvio jausmus, pasirinkimus, motyvaciją. Visi dalyvaujantys kviečiami aktyviai išsakyti savo nuomonę, tačiau nei vienas nėra verčiamas to daryti, siekiama, kad grupėje dalyviai pasijaustų saugūs ir nebijotų atsiskleisti bei diskutuoti. Šiuo tikslu naudojami įvairūs žaidimai bei pratimai, padedantys "apšilti", atsipalaiduoti, mokytis pasitikėti kitais grupės nariais, pamatyti save ir pasaulį "kitu kampu". Taip pat organizuojami renginiai bendruomenėms, kuriuose pristatomos jau iš anksto paruoštos Forumo teatro situacijos, o auditorija įtraukiama aktyviai dalyvauti, diskutuoti, atpažinti šias situacijas savo gyvenime ir mokytis jas spręsti. Šiuo metu įstaiga naudoja visus "Engiamųjų teatro" metodus: Vaizdinių teatrą, Forumo teatrą, Nematomą teatrą, Laikraščių teatrą, Įstatymų leidybos teatrą", "Troškimų vaivorykštę". Įstaigoje dirba ir savanoriauja aktoriai, režisieriai, psichologai, kiti specialistai. 

Apie mus rašo www.delfi.lt

 Apie Forumo teatrą ir  socialines intervencijas 


Įsivaizduok pilną salę žmonių. Štai tu sėdi, muistaisi ir lauki kada gi prasidės vaidinimas. Vyrukas iš pirmųju eilių pradeda krapšytis, tikrinti savo kišenes ir krepšį, pasirodo - dingo piniginė. Trukdis pradėti vaidinimą.

Visa salė sukelta ant kojų, tu pradedi žiūrinėtis ar tik tavo visi pinigai vietoje, nes pasirodo patalpą buvo aplankę romai. Žinoma, juk romai sėdėjo už vaikino, tad tikimybė, kad apšvarino jie - nemenka. Galiausiai, juos sučiumpa, žiūrovai stebeilijasi į visus stiklinėmis akimis ir paaiškėja, kad tai „Forumo Teatro“ socialinė intervencija. Pavadinimas skambus, bet ar darniai jis iš tiesų skamba.
Pirma pradėkime pažintį su pačiu „Forumo Teatru“. Teatras jau gyvuoja trejus metus. Įspūdingos šio teatro susikūrimo istorijos kaip ir nėra. Pradžios taškas – vadovė ir jaunimas susitinka Lietuvos vaikų ir jaunimo centre ir pradeda savarankišką veiklą.
„Forumo teatras“ – tai ne tik vaidyba, tai dar ir diskusijų vieta. Su vadove Rimanta Vaičiakonyte maždaug dešimt jaunuolių kimba į atrakciją. Atrakcija su nemažu veiklos sąrašu: konferencijos, diskusijos, stovyklos ir be abejo - vaidinimai. Tad (show us what you can do!) pradedam.
Neilgi vaidinimai – etiudai, vienas iš būdų atkapsyti daugumą gyvenimo problemų. Forumiečiai, sudarę apklausų anketas, jas nuneša į mokyklas, o mokiniai užpildo. Anketų rezultatai – forumiečių vaidinimų temos.
Mokiniai anketose iškelia problemas esančias ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų – namie, tarp draugų ir pačioje visuomenėje. Vaidinimas vyksta kiek kitaip negu įprasta. Prologas – iš pradžių, kad žiūrovai nejustų įtampos ir atsipalaiduotų sužaidžiami keli žaidimai, kurie išjudina ne tik sustangrėjusius raumenis, bet ir smegenų vingius.
Po aktorių ir auditorijos apšilimo į trasą lekia jaunieji aktoriai. Jie suvaidinę etiudą pradeda diskusijas su žiūrovais. Auditorija sprendžia, kas vaidinime auka, kas skriaudėjas ir kokios iškeliamos problemos. O kad problema būtų išspręsta, žiūrovai turi ne pasakyti, o patys įsijungti į vaidinimą.
Metas grįžti prie skambiojo pavadinimo – socialinės intervencijos. Kaip tikriausiai supratote, tai vaidinimas tarp žmonių, kurie net nenutuokia, kad tam tikra aplinka virsta scena. Kaip patys forumiečiai teigia, šie vaidinimai yra gyvenimo veidrodis.
Vaidinamos realios, gyvenimiškos situacijos, kaip antai alkoholio pardavimas nepilnamečiui, minėta romų diskriminacija ar smurtas viešumoje. Pasirodo socialinės intervencijos atskleidžia ne tik iškeltą problemą, tačiau pastebimas ir didelis visuomenės abejingumo šydas.
Norėdami „nusipirkti“ alkoholio nepilnamečiai nesulaukė nepritarariamojo žodžio, o kai merginai trenkiama autobuse, pasigirsta murmėjimai: „pati prisiprašė“. Šių intervencijų idėja - parodyti visuomenei tikrąjį jos veidą.
Dar viena teatro veikla – diskusijos su visuomenei žinomais žmonėmis. Svaras, Domantas Razauskas, Laurynas („Saulės Kliošas“) bei MC Messiah – forumiečių svečiai. Vyrukai žiūrėjo etiudus, kaip ir žiūrovai ieškojo problemų ir jas nagrinėjo ne tik su pačiais aktoriais, bet ir su užklydusias į diskusijų ratą. O suradę problemas, jas bandė spręsti ant scenos.
Forumo aktoriai atrodo kaip didelė ir neatskiriama šeima. Kartu jie laiką leidžia ne tik ant scenos, bet ir laisvalaikiu. Repeticijos, stovyklos – visi šie užsiėmimai suartina. Dabar „Forumo Teatras“ toliau žada tęsti savo veiklą. Tereikia atskleisti problemą ir ją spręsti kartu su visais.

 

<< Atgal